Servet-i Fünun Dönemi Anlatmaya Bağlı Metinlerin Genel Özellikleri