servet-i fünun döneminde anlatmaya bağlı edebi metinlerin genel özellikleri