tasavvuf düşüncesinin oluşumunda tarihi süreç içinde ilk dönem