türk ve dünya mitolojisi arasındaki farklılıklar ve benzerlik