türklerdeki mitolojik ögeler ve bunların özellikleri