uygarlık tarihi ile edebiyat tarihi arasındaki ilişki