Uygarlık Tarihiyle Edebiyat Tarihi Arasındaki İlişki