Tahir Alangu Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Tahir Alangu Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri ( 1916-1973)

Şiirleri, eleştirileri, edebiyat, tarih ve halk bilim üzerine yazılan “Yurt, Tarihten Sesler, Yeni Türk, Değirmen, Gündüz, Yeni Yurt, Yenilik, Yeditepe, Türk Dili, Dost ve Kim” gibi dergilerde yayımlandı.

1960-1969 arasında Varlık dergisinde roman ve öykü değerlendirmeleri yazdı.

Ömer Seyfettin’in bütün eserlerini baskıya hazırladı.

Asıl katkısını halk bilim dalında yaptı. Masallar, gölge oyunları, destanlar, göçmen folkloru ve bunlarla ilgili kuramsal sorunlar hakkında araştırmalar yaptı. Halk bilimin, geleneklerin incelenmesinde eskiye bağlı kalınması yöntemine karşı çıktı. “folklor” bilimine “dinamik” bir açıdan bakarak “statik” görüş sahiplerini kıyasıya eleştirdi, bilimin eski temelleri üzerinde yeni bir çağdaş toplum yapısı oluşturulmasına katkı sağlayacağını savundu.

Alangu, metinlere “kültür ve eksenli bakması”ndan dolayı bu görüşü savunmuş ve bu yöntemi kullanan araştırmacıları teşvik etmiştir. Alangu bu özellikleriyle Türk folkloru için oldukça önemli bir bilim adamı özelliği göstermektedir.

Tahir Alangu Eserleri

Araştırma: Kalavela, Çalgılı Kahvelerdeki Kül-hanbey

İnceleme:Edebiyat ve Numuneleri, Servet-i Fünun Edebiyat ve Numuneleri, Servet-i Fünun Edebiyatı Antolojisi, Cumhuriyetten Sonra Hikaye ve Roman, Ömer Seyfettin, 100 Ünlü Türk Eseri, Billur Köşk Masalları

Cevap Ver