Tanzimat Dönemi Edebiyatında Gazeteciliğin Önemi ve Yeri

Türk Dili ve Edebiyatı Sitesi
Türk dili ve edebiyatı dersi kitap cevapları, ders notları, yazılı soruları ve test sorularını kapsar.

Tanzimat Edebiyatında Gazeteciliğe Neden Önem Verilmiştir?

Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatında gazetenin önemi çok önemlidir. Tanzimat sanatçıları, gazeteye büyük önem vererek sanatlarını icra etmiştir.

Peki, Tanzimat edebiyatında gazeteciliğe niçin önem verilmiştir? Bu soruyu şöyle cevaplandırabiliriz:

Tanzimat Döneminde Gazetenin Önemi Maddeler Halinde

Toplumsal konuların edebi türlere girmesini sağlaması

Halkın anlayabileceği bir dille yazılması

  • Gazetenin basılan kitaplarla oynanan tiyatrolar hakkında bilgi vermesi
  • Gazetenin ticari bakımdan kitaba göre daha uygun olması, pazarlanmasının kolay olması
  • Gazetenin Batılı devletlerdeki gücünün ve işlevinin anlaşılması
  • Roman, tiyatro gibi eserlerin tefrika edilmesini sağlaması, edebiyat konularına halkın kolayca ulaşmasını sağlaması

Cevap Ver