Tanzimat Dönemi ile Servet-i fünun Dönemi Tiyatrosunun Karşılaştırılması

Tanzimat Dönemi ile Servet-i fünun Dönemi Tiyatrosunun Karşılaştırılması

I.Dönem TanzimatnEdebiyatında Tiyatro

Önce tiyatro çevirileri yapıldı, sonra da bu türün ilk yerli örnekleri yazıldı. Okuyucuyu eğitmek ve yönlendirmek amacıyla oyunlar yazıldı. Tiyatro sanatına büyük önem verildi. Oyunlar sahnelenmek için yazıldı. Oyunlarda klasisizmin etkisi görülür. Komedilerde dil konuşma diline yakındır.

II.Dönem TanzimatnEdebiyatında Tiyatro

Siyasi baskılar nedeniyle tiyatro türünde çok az eser verildi. Çoğu Abdülhak Hamit Tarhan’a ait olan bu oyunlar bireysel konuları ele aldı. Manzum tiyatronun başarılı örnekleri yazıldı. Oyunlar sahnelenmek için değil, okunmak için yazılmıştır.cemalaksoy.org

Servetifünun Edebiyatında Tiyatro

Canap Şahabettin’in Yalan, Körebe; Halit Ziya’nın Kabus, Fare, Fürüzan; Mehmet Rauf’un Pençe, Cidal, Sansar adlı eserleri tiyatro türündedir. Bu oyunlar bireysel konuları ağır, süslü ve şiirsel bir dille işlemiştir.(cemalaksoy.org) Servetifünuncular tiyatro sanatıyla pek ilgilenmemiştir. Bunda yönetimin tiyatro konusundaki sert tutumu da etkili olmuştur.cemalaksoy.org

Cevap Ver