Tanzimat Dönemi Öğretici Metinlerinin Genel Özellikleri

Tanzimat Edebiyatı Öğretici Metinlerinin Genel Özellikleri

Yenileşme hareketlerinin bir sonucu olarak eğitim ve düşünce alanında ortaya çıkan  Tanzimat Edebiyatı, Türk edebiyatına yeni bir bakış açısı kazandırmıştır. Tanzimat Edebiyatı ile birlikte Trük edebiyatında makale, deneme, fıkra, eleştiri vb. gibi öğretici metin türleri görülmeye başlamıştır.

Tanzimat döneminde yazılan öğretici metin türlerinin özelliklerini sıralayacak olursak şunları söyleyebiliriz:

  • Öğretici metinlerin birçoğu ilk kez bu dönemde görülmeye başlamıştır. Makale, eleştiri, hatıra, biyografi gibi türler Batı edebiyatından gelmiştir.
  • Öğretici metinlerde Arapça ve Farsça kelime ve tamlamalar kullanılmış olsa da roman ve şiire göre daha sade, gösterişsiz ve anlaşılırdır.
  • Bu dönem öğretici metinlerinde Doğu- Batı çatışması, Batılılaşma, yenileşme gibi toplumsal konular dile getirilmiştir.
  • Bu dönem öğretici metin türleri gazete vasıtası ile halka ulaştırılmıştır.

 

4 YORUMLAR

Cevap Ver