Tanzimat Dönemi Tiyatronun Özellikleri ve Tiyatroda İşlenen Konular

Tanzimat Dönemi Tiyatronun Özellikleri ve Tiyatroda İşlenen Konular

Bu dönemde yazılan tiyatro eserlerinden bir kısmı yazarların ilk kalem denemeleridir ve yazarlar bir daha bu türe dönmemişlerdir. Ancak işledikleri konu bakımından bu oyunlar, başta Namık Kemal‘ inkiler olmak üzere düşüncelerin geniş bir kitleye yayılmasını sağlamıştır. Okuma yazama oranın çok düşük olduğu bir toplumda, bir eseri sahnede göstermek, halkı eğitmek açısından çok önemlidir. Ayrıca seyretmek okumaktan daha etkili olduğundan Tanzimat aydınları; halkı eğlendirerek eğitmek, sosyal problemler çevresinde kamuoyu oluşturmak, edebi dilin sadeleşmesine hizmet etmek gibi düşüncelerle tiyatrodan yararlanmışlardır.cemalaksoy.org

Tiyatrolarda İşlenen Başlıca Konular Şunlardır:

a)Sosyal Konular:

Osmanlı devleti içinde yaşayan bütün kavimlerin mensupları bu konular içinde işlenmiştir. (genelde Namık Kemal’in oyunlarında)

→ Vatan savunmasının kutsallığı önemli konulardandır. (Vatan Yahut Silistre) .

→ evlilik konusu, birbirine kavuşamayan sevgililer, konu olarak işlenmiştir.

→ Gençlerin hayat hazırlıklı olarak yetiştirilmelerinin önemi konu edinilmiştir.

→ Kızların okutulması gerektiği vurgulanmıştır.

→batıl inanışlar ve bazı gelenekler alaya alınmıştır.cemalaksoy.org

b)Konusunu Tarihten alan Eserler :

 Bu tür eserlerde, günün konularının işlenmesi ve bunlara tarihten örnekler getirilmesi esastır. ( Celaleddin Harzemşah, Tarık) Tarihi olayların bir kısmı Şehname’den alınmıştır.

c)Konusunu halk hikayelerinden(Kerem ile Aslı, Leyla ile Mecnun)ve masallardan alan oyunlar:

 ( Afife Anjelik, Pakdemen , Sözde Sebat , İkbal)

Siyasi amaçlı oyunlar:

 (Namık Kemal ve Abdül Hak Hamit Tarhan’ın eserleri) Tanzimat dönemi sanatçıları tarafından tiyatro ( özellikle Namık Kemal , Ahmet Mithat Efendi tarafından ) eğitim amacı olarak görülmüştür. 

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir