Tanzimat Dönemi Türk Şiiri ile Servet-i Fünun Dönemi Şiirinin Karşılaştırılması

Tanzimat Dönemi Türk Şiiri ile Servet-i Fünun Dönemi Şiirinin Karşılaştırılması

I.Dönem Tanzimat Şiiri

Şiirde toplumsal duyarlılığı, hürriyet, millet, eşitlik gibi konuları ele aldılar. Şiir dilinde az da olsa sadeleşme belirtileri görülür. Divan şiiri nazım şekilleri kullanılmıştır. Divan şiirinden tek farkı içeriğidir. Şiir birimi beyittir. Şiirde romantizmin etkisi vardır.

II.Dönem Tanzimat Şiiri

Bireysel acıları, yalnızlığı, ölümü, karamsarlığı konu olarak seçtiler. Şiir dili ağır ve süslüdür. Divan şiiri nazım şekilleri devam etmiş ancak anlam beyitlere yayılmıştır. Şiir birimi beyittir. Şiirde romantizmin etkisi vardır.

Servetifünun Dönemi Şiiri

Yalnızlık, ölüm, hayal kırıklığı gibi bireysel konuların yanı sıra aile ve tabiat konularına da ağırlık verildi. Şiir dili ağır, süslü ve anlam bakımından oldukça yoğundur. Serbest müstezat ile sone ve terzarima gibi Batı kökenli nazım şekilleri kullanıldı. Divan şiirinin kalıpları yıkıldı; anlam tüm şiire yayıldı. Parça değil, bütün güzelliği esas alındı. Parnasizm ve sembolizmin etkisi vardır.

Cevap Ver