Tanzimat Edebiyatı Döneminde Çıkarılan Gazeteler ve Özellikleri

Tanzimat Edebiyatı Döneminde Çıkarılan Gazeteler ve Özellikleri

1) Takvim-i Vekayi (olayların Takvimi)

İlk resmi gazetedir. Adını II. Mahmut koymuştur. 1831 yılında yayımlanmaya başlamıştır.Daha çok resmi bildirileri ve memur tayinlerini bildiren bir gazete görevi görmüştür.

2) Ceride-i Havadis (Olayların Gazetesi)

1840 yılında hükümet yardımıyla kurulmuş yarı resmi bir gazetedir. William Churchiil adlı bir İngiliz tarafından çıkarılmaya başlanmış ve devlet tarafından desteklenmiştir. Avrupa gazetelerinden alıntılara, magazin olaylarına da yer vermiştir. 

3) Tercüman-ı Ahval ( Hallerin Tercümanı)

Şinasi ve Agah Efendi'nin 1860 yılında çıkarmaya başladıkları ilk özel gazetedir. Tanzimat Edebiyatının başlangıcı olarak kabul edilir. Şinasi, Şair Evlenmesi adlı eserini bu gazetede tefrika olarak yayımlamıştır. Batı'daki yenilikleri halka ulaştırmayı amaçlamıştır. 

4) Tasvir-i Efkar (Fikirlerin Tasviri)

Şinasi tarafından 1862 yılında çıkarılmıştır.

Namık Kemal ilk makalesini bu gazetede yayımlamıştır. 

Edebiyat gazetesi olarak hizmet veren bir gazetedir. 1865 yılından sonra Namık Kemal tarafından çıkarılmaya devam etmiştir.

Tanzimat Döneminde Çıkan Diğer Gazeteler

Muhbir ( Ali Suavi)

Hürriyet ( Londra, Ziya Paşa, Namık Kemal)

İbret ( Namık Kemal)

Devir ( Ahmet Mithat Efendi)

Tercüman-ı Hakikat (Ahmet Mithat Efendi)

Hadika ( Namık Kemal)

Sıraç ( Ahmet Mithat Efendi)

Basiret ( Ziya Paşa, Namık Kemal)

Sabah (Şemsettin Sami)

Vakit ( Ahmet Mithat Efendi)

Diyojen (İlk mizah dergisidir. Teodor Kasap tarafından 1870 yılında çıkarılmaya başlanmıştır.)

 

Cevap Ver