Tanzimat Edebiyatı ile Divan Edebiyatının Karşılaştırılması

Tanzimat Edebiyatı ile Divan Edebiyatının Karşılaştırılması

Tanzimat edebiyatı ile divan edebiyatını karşılaştıracak olursak şunları söyleyebiliriz:

  • Divan edebiyatında söyleyişe önem verilirken Tanzimat edebiyatında içeriğe yani fikre önem verilir.
  • Divan edebiyatında sadece aruz ölçüsü kullanılmıştır, Tanzimat edebiyatında ise aruz ölçüsünün yanı sıra az da olsa hece ölçüsüyle şiirler de söylenmiştir.
  • Divan edebiyatında parça güzelliği anlayışı vardır, Tanzimat edebiyatında ise eserlerde bütünlük kavramı hakimdir.
  • Divan edebiyatında düz yazı fazla gelişmemiştir, Tanzimat edebiyatında ise düzyazı çok gelişmiştir.
  • Divan edebiyatında göz için kafiye anlayışı hakimdir, Tanzimat edebiyatında ise kulak için kafiye anlayışı da vardır.
  • Divan edebiyatı yüksek zümreye hitap eder, Tanzimat edebiyatı ise toplumsal faydayı ön planda tutar.cemalaksoy.org

Cevap Ver