Tanzimat Edebiyatı İle Servet-i Fünun Edebiyatının Karşılaştırılması

Türk Dili ve Edebiyatı Sitesi
Türk dili ve edebiyatı dersi kitap cevapları, ders notları, yazılı soruları ve test sorularını kapsar.

Tanzimat İle Servet-i Fünun Edebiyatı Arasındaki Farklılıklar

Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Cemal Aksoy tarafından hazırlanan 11. sınıf Türk edebiyatı ders notunu aşağıda bulabilirsiniz. Bu ders notumuz sayesinde Tanzimat Edebiyatı ile Servet-i Fünun Edebiyatı arasındaki farklılıklar ve benzerlikler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Servet-i Fünun ile Tanzimat Edebiyatı arasındaki farklar nelerdir, bu yazımızda bu soruya cevap bulabilirsiniz. cemalaksoy.org

Tanzimat ile Servet-i Fünun Edebiyatı Arasındaki Benzerlikler

 • Batı edebiyatına ait edebi türlerden etkilenilmiş ve bu türlere örnekler verilmiştir.
 • Batıya ait edebi akımlardan etkilenilmiştir.
 • Aruz ölçüsü kullanılmıştır.

 Tanzimat ile Servet-i Fünun Edebiyatı Arasındaki Farklılıklar

1) Edebi Tür ve Tema

Tanzimat Edebiyatı:

 • Roman, hikaye, makale, tiyatro, eleştiri gibi batılı türler ilk örnekler verilmiştir. İlk örnekler olduğundan bu türlerde teknik bakımdan aksaklıklar olmuştur
 • Vatan, millet, adalet, hürriyet gibi sosyal temalar işlenmiştir.cemalaksoy.org
 • Gazeteciliğe önem verilmiştir.
 • Divan edebiyatı nazım biçimleri ve türleri kullanılmıştır.

 
Servet-i Fünun Edebiyatı:
 • Batı edebiyatına ait türlerin örnekleri verilmeye devam edilmiş, eseler teknik olgunluğa erişmiştir. Bu dönemde tiyatro fazla gelişmemiştir.
 • Aşk, tabiat, üzüntü, hayal gerçek çatışması gibi bireysel temalar işlenmiştir.
 • Gazetenin yerini dergi almıştır.
 • Batıya ait nazım biçimleri ve türleri kullanılmıştır.   

 2) Edebi Akımlar

Tanzimat Edebiyatı:

Klasisizm, romantizm ve realizmin etkisi görülmüştür.                                           

Servet-i Fünun Edebiyatı:

Realizim, natüralizm, parnasizm ve sembolizm etkisi görülmüştür.

3) Dil ve Anlatım

Tanzimat Edebiyatı:

‘’Toplum için sanat’’ anlayışına bağlı kalınmış ve sade bir dilin kullanılması gerektiği savunulmuştur.

Servet-i Fünun Edebiyatı:

‘’Sanat için sanat’’ anlayışına bağlı kalınmış, dilde sadeleştirme taraftarı olunmadığı gibi ahenk ve biçim güzelliği oluşturmak adına Arapça, Farsça sözcük ve tamlamalar çok kullanılmıştır.

2 YORUMLAR

Cevap Ver