Tanzimat Edebiyatı Sanatçıları Nasıl Yetişmişlerdir?

Tanzimat Edebiyatı Sanatçıları Nasıl Yetişmişlerdir?

Tanzimat Edebiyatı sanatçıları toplumun üst kademesinden olan, eğitimli, zengin aristokrat kişilerdir. Bu sanatçılar daha çok devlet görevinde bulunan kişilerdir. Klasik Osmanlı kültürünü çok iyi bilmekle beraber Avrupa'yı da yakından tanımışlardır. Avrupa'da gördükleri yenilikleri Osmanlı Devleti'nde de uygulamaya çalışmışlardır. Halk kökenli olmayan bu sanatçılar" halkı bilgilendirip eğitmeyi" amaçlamışlardır. "Toplum için sanat" görüşünü benimsemişlerdir. Dilde sadeleşmeyi amaçlayan bu sanatçılar, bu düşüncelerini uygulayamamışlardır.