Tanzimat Edebiyatı Sanatçıları (Yazar ve Şairler) Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Tanzimat Edebiyatı Sanatçıları (Yazar ve Şairler) Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

ders notları, türk edebiyatı ders notları, dil ve anlatım ders notları, konu anlatımıTürk edebiyatı başlangıçtan günümüze üç ana devir halinde gelişmiştir. Bu dönemler; İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı, İslami Dönem Türk Edebiyatı ve Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı. Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı, 19. Yüzyılda Yenileşme Dönemi ile başlamış ve günümüze kadar devam etmektedir. Yenileşme Döneminde askeri, eğitim, sosyal ve kültürel alanlarda birçok değişiklik ve yenilik gerçekleştirilmiştir. 1839 tarihinde padişah Abdülmecit’in emriyle Tanzimat Fermanı ilan edilmiş, bu fermanla birçok yeniliğin kapısı açılmıştır. Avrupa’ya elçiler, devlet adamları ve sanatçılar gönderilmiş, Avrupa kültürünü yakından tanıma imkanı bulmuşlardır.

Yapılan yenilikler edebiyat dünyasını da etkilemiş, Türk edebiyatı yeni bir kültürün etkisine girmiştir. Bu yeni kültür, Batı kültürüdür. Batı kültürüyle beraber edebiyatımızda önemli değişiklikler olmuştur. Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatının ilk kolu Tanzimat Edebiyatıdır. Tanzimat Edebiyatı ile birlikte edebiyatımıza gazete, makale, deneme, roman, hikaye, eleştiri, fıkra, sohbet vb. türler girmiştir. Tanzimat döneminde şiirin konusu değişmiştir. Bu dönemde vatan, hürriyet, adalet, hukuk, eşitlik gibi konular şiir, roman, hikaye ve öğretici metin türlerinde sıklıkla dile getirilmiştir.

Tanzimat Edebiyatı, kendi içinde farklı anlayışlara ortam hazırlayan bir edebiyattır. Bu farklı anlayışlar çerçevesinde Tanzimat Edebiyatını; 1. Dönem Tanzimat Edebiyatı ve 2. Dönem Tanzimat edebiyatı şeklinde gruplandırabiliriz. 1. Dönem Tanzimat Döneminde “Sanat toplum içindir.” Anlayışı hakimdir. 2. Dönem Tanzimat Döneminde “ Sanat sanat içindir.” Anlayışı hakimdir.

Tanzimat Edebiyatı sanatçıları şair veya yazar olmalarının yanı sıra bürokrat veya paşa gibi devlet kademesinde görevli kişilerdir. Bu sanatçıların çoğu hem Doğu kültürüyle hem de Batı kültürüyle yetişmişlerdir. Her iki kültürü de yansıtan eserler kaleme almışlardır. Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Cemal Aksoy’un Tanzimat Edebiyatı sanatçılarının hayatı, edebi kişiliği, ve eserleriyle ilgili hazırladığı biyografik bilgilere cemalaksoy.org sitesinden ulaşabilirsiniz. Aşağıda Tanzimat sanatçıları 1. Dönem ve 2. Dönem olmak üzere sınıflandırılmıştır. İstediğiniz sanatçının hayatı, edebi kişiliği ve eserlerine ulaşmak için üzerine tıklamanız yeterli olacaktır.

Tanzimat Edebiyatı 1. Dönem Sanatçıları: Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa, Şemsettin Sami, Ahmet Mithat Efendi, Ahmet Vefik Paşa

Tanzimat Edebiyatı 2. Dönem Sanatçıları: Recaizade Mahmut Ekrem, Muallim Naci, Abdülhak Hamit Tarhan, Samipaşazade Sezai, Nabizade Nazım

Cevap Ver