Tartışma ve Tartışma Çeşitleri

Tartışma ve Tartışma Çeşitleri

10. sınıf dil ve anlatım konularından olan olan tartışma ve tartışma çeşitleri hakkında hazırladığımız ders notumuzu aşağıdan görüntüleyebilirsiniz. Panel, forum, sempozyum ve münazara hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız cemalaksoy.org sitesini takip ediniz.

Panel, forum, açık oturum, sempozyum, münazara gibi sözlü anlatım türleri tartışmaya dayalı türler kapsamında değerlendirilebilir.

Tartışma Çeşitleri

1)Panel

Herkesi ilgilendiren bir konunun, izleyiciler önünde, sohbet havası içinde tartışıldığı konuşmalardır.

Panelin katılımcıları, alanında uzman kişilerdir.cemalaksoy.org

Katılımcı sayısı sınırlıdır. Genellikle 3-6 kişiden oluşur.

Panelin amacı o konuyla ilgili karara, kesin yargılara varmaktan çok, konunun değişik anlayışlarını ortaya koymaktır.

Başkan tarafından yönetilir ve panelin sonunda başkan söylenenleri özetler.

2)Forum

Kendi başına bir tartışma türü olmaktan çok panelin son bölümü gibidir.

İzleyiciler soru sorarsa panel, foruma dönüşmüş olur.

3)Sempozyum (Bilgi Şöleni)

Bilim, sanat, tıp gibi fikir ve bilgi ağırlıklı konularda yapılan tartışma ya da bilgilendirmeye dayalı dizi konuşmalardır.

Konuşmacı sayısı ve konuşma süreleri sınırlıdır.

Oturumlar halinde birkaç güne yayılabilir.

Sempozyumda bildiriler, araştırma sonuçları, raporlar, bilimsel veriler sunulabilir.

İzleyiciler, konuşmacılara soru sorabilir.

4)Münazara

Bir tez ile antitezin iki grup tarafından jüri önünde tartışıldığı fikir yarışmalarıdır.

Cevap Ver