Tema ile Konu Arasındaki Farklar Maddeler Halinde

Tema ile Konu Arasındaki Farklar Maddeler Halinde

Tema, şiirde hakim olan duygu; düz yazıda ise eserde ele alınan çatışmanın en genel adıdır. Konu ise eserde üzerinde durulan, bahsedilen, ele alınan olay ya da durumdur. 

  • Tema evrenseldir ve geneldir. Konu ise temaya göre daha sınırlıdır ve özeldir.
  • Tema soyuttur. Konu ise daha somuta dönüktür. 
  • Konu, temanın sınırlandırılıp somutlaştırılmış halidir. Bu sınırlandırma kişi, zaman, mekan ,olay unsurlarıyla gerçekleştirilmektedir.
  • Örneğin; şiire hakim olan duygu olan sevgi bir temadır. Şiirde anlatılan anne sevgisi ise bir konudur.

Cevap Ver