Tema ile Konu Arasındaki Farklar Maddeler Halinde

Tema ile Konu Arasındaki Farklar Maddeler Halinde

Tema, şiirde hakim olan duygu; düz yazıda ise eserde ele alınan çatışmanın en genel adıdır. Konu ise eserde üzerinde durulan, bahsedilen, ele alınan olay ya da durumdur. 

Tema evrenseldir ve geneldir. Konu ise temaya göre daha sınırlıdır ve özeldir.

Tema soyuttur. Konu ise daha somuta dönüktür. 

Konu, temanın sınırlandırılıp somutlaştırılmış halidir. Bu sınırlandırma kişi, zaman, mekan ,olay unsurlarıyla gerçekleştirilmektedir.

Örneğin; şiire hakim olan duygu olan sevgi bir temadır. Şiirde anlatılan anne sevgisi ise bir konudur.

Benzer yazılar

Yanıt verin.

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir