Tevfik Fikret Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Tevfik Fikret Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Servet-i Fünun edebiyatının şiir alanında en önemli temsilcisidir.

Parnasizmden özellikle Fransız Parnesyen Coppe’den etkilenen Tevfik Fikret, Türk şiirine birçok yenilik getirmiştir.

Aruz ölçüsünü kullanmış, eski biçimleri bir yana atmış, sone, terza-rima gibi Batı nazım biçimlerini denemiştir.

Nazmı nesre ustaca yaklaştırmış, serbest müstezatı Türk şiirine yerleştirmiştir.cemalaksoy.org

Servet-i Fünun döneminde “sanat için sanat” görüşü ile, karamsar ve bireysel duyguların ağır bir dille, Servet-i Fünun topluluğu dağıldıktan sonra ise “toplum için sanat” anlayışı ile sosyal konuları (fakirlik, vatan, millet, istibdat) sade sayılabilecek bir dille şiirleştirmiştir.

Kafiyenin göze göre değil, kulağa göre olması gerektiğini savunur ve şiirlerde bunu uygular.cemalaksoy.org

Toplumsal konularda yazdığı şiirlerde özgürlük, kanun, hak, yurt severlik, millet meclisine duyulan saygı ve bağlılık konularını işler, kişisel çıkarları peşinde koşanları şiddetle eleştirir.

Hasta Çocuk, Nesrin, Balıkçılar, Verin Zavallılara, Ramazan Sadakası günlük hayat izlenimlerinden oluşturulmuş manzum hikayelerdir.

Şermin” yaşamının son yıllarında hece ölçüsüyle, sade bir dille çocukları için yazdığı şiirlerinden oluşan bir eseridir.

Sis” şiirinde çürüyen, yozlaşan, kokuşan İstanbul’dan duyduğu nefreti dile getirmiş, İstanbul üzerine çöken sisi sembol olarak kullanmış, baskı ve haksızlığı eleştirmiştir. (Yahya Kemal, bu şiirde İstanbul için söylenen ağır ithamlara cevap olarak “Siste Söyleniş” şiirini yazmıştır.)

Sis, Millet Şarkısı, Rucu, Lahza-ı Taahhur, Tarih-i Kadim, gibi şiirleri siyasal ve felsefi içerikli şiirleridir. Bazı şiirlerinde ölçüyü kaçırıp kutsal olan her şeye, kendi geçmişine hatta dinlere de cephe aldığı görülür. Oğlu Haluk’un kişiliğinde  Türk gençlerine seslenerek mevcut yönetimi eleştirmiştir. ( Haluk’u Avrupa’ya öğrenim için göndermiş; ülkemize papaz olarak dönmüştür.)

Şiirlerini şu kitaplarda toplamıştır:

Rübab-ı Şikeste, Rübabın Cevabı, Haluk’un Defteri, Şermin, Doksan Beşe Doğru, Tarih-i Kadim

Cevap Ver