Tiyatro ile Edebiyat Arasındaki İlişki

Tiyatro ile Edebiyat Arasındaki İlişki

Günlük hayatta karşılaşabileceğimiz olayları sahnede göstermek amacıyla yazılan eserlere  tiyatro denir. Drama, dramatik edebiyat gibi sözler de tiyatro anlamına gelir. Dilimizde  tiyatro sözcüğü sahne eseri, sahne eserlerini oynama  sanatı ve sahne eserlerinin oynandığı bina  anlamlarında da kullanılır.

Tiyatro, olayları dekorlar ve kişiler yardımıyla günlük hayatta olduğu gibi gözümüzün önünde canlandırılır. Bunun için hem göze hem de kulağa hitap eden güzel sanatlardan yararlanır. Söz ve hareketler birbirini tamamlar. oyuncu ile seyirci bütünleşir. bu Bakımdan edebi türler arasında en canlı, hayata en yakın olanıdır.cemalaksoy.org

Tiyatro eserinde başlıca iki öğe vardır: olay ve kişiler. Olay anlatılmaz, oyuncular tarafından canlandırılır.

Tiyatro eserinde olay bir mücadeleden, yani iki kuvvetin çarpışmasından doğar. Çarpışan güçler insanın insanla; insanın hayvanla ya da insanın doğayla mücadelesi şeklinde geçer. İnsanın kendi kendine mücadele ettiği oyunlar da vardır. Bu tür oyunlar genellikle  psikolojik yaklaşımlarla aktarılır. Kişiler, olayları yaşayan ya da olaydan etkilenen varlıklardır. Olayları ön planda yaşayan varlığa olayın başkahramanı denir.cemalaksoy.org

Tiyatro eserleri de hikaye ve romanda olduğu gibi üç bölümden oluşur: serim, düğüm ve çözüm. Serim (giriş) bölümünde olay ve olayla ilgili kişiler kısaca ele alınır. Düğüm (gelişme) bölümü olaydaki kişilerin çatışması ve çatışmanın merak uyandıracak bir hal aldığı bölümdür. Çözüm (sonuç) bölümünde ise olay bir sonuca bağlanır.cemalaksoy.org

Tiyatronun Doğuşu

Tiyatro (drama), Antik Yunan döneminde bağ bozumu tanrısı Dionisos adına düzenlenen dinsel törenlerden doğmuştur. Eski Yunan’da her yıl doğanın canlanışını, bereket ve bolluğu kutlamak için törenler düzenlenirdi. Törenlerde halkın duygu ve düşüncelerini dile getiren bir koro ilahiler okurdu. Daha sonraları (M.Ö. 5.yy.) Aiskhylos ilahiler okuyan koronun karşısına ikinci bir oyuncu çıkarttı. Oyun koro ile aktör adı verilen iki kişinin konuşmaları üzerine kuruldu. Böylece tiyatro doğmuş oldu. Aiskhylos’tan sonra yetişen Sophokles oyuna üçüncü kişiyi kattı. Tiyatro “klasik” ve “modern” tiyatro olmak üzere iki koldan gelişimini sürdürmüştür.

Cevap Ver