Tiyatro Terimleri

Tiyatro Terimleri

Adaptasyon: Yabancı dilde yazılmış bir eseri, yerli adlar ile yerli yaşama uydurarak çevirme, uyarlama.

Aktör: Erkek tiyatro sanatçısı

Aktrist: Kadın tiyatro sanatçısı.

Bale: Konusu; türlü dans ve ritmik hareketlerle anlatılan müzikli, sözsüz gösteri türüdür.

Dekor: Tiyatroda sahneyi eserin konusuna göre döşeyip hazırlamada kullanılan eşyanın genel adı.

Diyalog: 1)Oyun, roman, öykü gibi eserlerde iki veya daha çok kimsenin konuşması. 2)Konuşmaya dayanılarak yazılmış eser.

Doğaçlama: Oyuncunun, konuya bağlı fakat metne bağlı kalmadan, içinden geldiği gibi konuşması ve davranması.

Dramatize Etmek: Bir edebi eseri radyo, televizyon veya sahne oyunu biçimine getirmek.

Dublaj: Tiyatroda yahut sinemada oyuncunun rolüne hazır olmasıdır. Yabancı dille yazılmış bir eserin yerli dile çevrilmesi ve oynanması.

Dublör: Tiyatro ve sinemada yedek rol oyuncusu.

Entrik Unsur: Tiyatro, roman ve öyküde olayların seyircide, okuyucuda merak uyandıracak biçimde birbirine karışması. Entrika

Epizot: Yunan trajedisinin öğelerini oluşturan diyaloglu bölümlerin her biri. Bu bölümler modern tiyatroda perde adıyla bilinir.

Fars: Olaylarının örgüsü daha çok, halk zevkini okşayan, basit, hareketli komedi.cemalaksoy.org

Fasıl: Bölüm. Tiyatroda perde karşılığı kullanılmıştır. Karagöz ve orta oyununda asıl olayın geçtiği bölüm.

Feeri: Doğaüstü olayları muhteşem dekorlar arasında gösteren, kahramanları cin, peri, dev vb. hayali varlıklar olan tiyatro eseri.

Figüran: Bir oyunun kalabalık sahnesini doldurmak için kullanılan konuşmayan ya da birkaç sözcük söyleyen kişi, kişiler.

Fuaye: Tiyatro salonlarında perde aralarında oyuncuların ve seyircilerin direnmesi için ayrılan yer.

Jest: Tiyatro sahnesinde, sanatçıların bütün el, kol, ayak ve beden hareketleri.

Kabare: Genelde güncel konuları taşlayıcı biçimde ele alan skeçlerin oynandığı, monologların, şarkıların ve şiirlerin söylendiği küçük tiyatro.

Kanto: Tuluat tiyatrolarında oyundan önce genellikle kadın sanatçıların şarkı söyleyip dans ederek yaptığı gösteri.

Kondüit: Tiyatro oyunlarında, rol sırası gelenlere sahneye çıkmalarını anımsatan kişi.

Koro: Antik Yunan tiyatrosunda veya günümüz sahne oyunlarında gerektiğinde hayvanların, ağaçların ya da başka varlıkların yerine sembol olarak kullanılan kadınlı erkekli şarkıcı grubu.

Kostüm: Sinema ve tiyatroda rol gereği giyilen kıyafetlerin genel adı.

Kulis: Tiyatro sahnesinin arkasında bulunan kısım, sahne arkası.

Kurgu : Bir eserin, dil, biçim ve içerikll olarak farklı ya da aynı cinsten parçalarını bir araya getirme.

 Melodram : Modern tiyatroda acıklı, korkunç, olağanüstü konular etrafında yazılan ve gerilimi yüksek sahneler içeren duygusal oyun.

Mimik : Bir duygu ve düşüncenin kaş, göz, ağız, yüz hareketleriyle anlatılması.

Mizansen : Bir tiyatro eserinin  sahneye konması, sahneye göre düzenlenip yorumlanması.

Monolog :  1)Bir oyunda, kişilerden birinin kendi kendine yaptığı konuşma.  2) Dinleyicilere bir kişinin anlattığı, genellikle güldüren olay.

Muhavere : Konuşma. Tiyatro türlerinde kahramanların konuşmaları.

Opera : Müzik eşliğinde söylenen şarkılı oyunlardır.

Operet : Eğlenceli ve hafif konular üzerine yazılıp bestelenmiş tiyatro eseridir.

Pandomim : Romalılar tarafından ortaya atılan , jest ve mimiklerle sergilenen sözsüz oyun .

Perde :  Tiyatro eserinin bölümlerinin her biridir.

Reji : Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon oyunlarında oyunu yönetme.

Rejisör : Tiyatro ve sinema oyunlarında oyuncuların rollerini dağıtıp oyunu düzenleyen, metin, yorum, dekor, müzik gibi öğeler arasında birlik sağlamaya çalışan sanatçı, yönetmen.

Replik: Sahne oyunlarında konuşanların birbirine söyledikleri sözlerden her biri.

Revü: Tiyatroda, eserden önce gösterilen müzikli ve danslı oyundur. Tablo, skeç, şarkı ve monolog gibi sahnelerden kurulu, daha çok gündelik olayları alaya alan ve taşlayan bir gösteri türüdür.

Rol: Sahne sanatlarında oyuncuların eser kişilerini sahnede canlandırması.

Sahne: 1)Perdelerin içinde kişilerin oyuna girip çıkmasıyla oluşan küçük bölüm. 2)Eserin oynandığı yer.

Senaryo: Tiyatro, sinema, televizyon veya radyo eserinin sahnelerini ve akışını gösteren yazılı metin.

Skeç: Genellikle bir nükteyle son bulan, az kişili ve yalın, şakacı bir içeriği olan kısa oyundur.

Suflör: Tiyatroda, kuliste durarak oyunculara sözlerini fısıltıyla söyleyip hatırlatan yardımcı.

Temaşa: Tiyatro, oyun, temsil, piyes.

Temsil: Bir tiyatro eserini sahnede oynamak.

Tirat: 1)Sahnede kişilerin birbirlerine karşı söyledikleri uzun sözler. 2)Bir tiyatro oyununda, oyuncunun uzun ve kesintisiz konuşması.

Tuluat: Yazılı metne dayanmayan, önceden hazırlanmadan, sahnede akla gelen sözlerle oynanan oyun.

Vodvil: Hareketli, eğlenceli bir konuya dayanan, şarkılara da yer verilen hafif güldürü.

Cevap Ver