Trajedi (Tragedya) Nedir, Özellikleri

Trajedi (Tragedya) Nedir, Özellikleri

İlk tiyatro türünün adıdır. Klasik dönem trajedisinin özellikleri şunlardır:

Manzum olarak yazılır.cemalaksoy.org

Konularını mitoloji ve tarihten alır.

Kişiler genellikle devlet adamları ( krallar, prensler, prensesler, komutanlar…) tanrılar, zengin ve soylu insanlardır.

Oyun kahramanları soylu kişilerden seçilir.cemalaksoy.org

Trajediler erdem ve ahlak temeli üzerine kurulur.

Vurma, yaralama, öldürme olayları sahnede gösterilmez; konuşmalarla duyurulur.

Sanatsal ve ağır bir dil kullanılır. Halkın konuşma diline yer verilmez.

Üç birlik kuralı uygulanır. ( Üç birlik kuralı, oyunun baştan sona aynı mekan dekor, zaman ve olay içinde geçmesidir.)

Oyun tek perdedir. Anlatılan olay bir günlük zaman diliminde yaşanmış gibi aktarılır.cemalaksoy.org

Olayın geçmişteki bir olayla ilgisi anlatılmak istendiğinde koro devriye girer. Koro, klasik tiyatroda çok önemli bir öğedir.