Turgut Uyar Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Turgut Uyar Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

İlk dönem şiirlerinde kendi yaşamının ve çevresinin izdüşümleri üzerinde yoğunlaşmıştır. 1950’li yıllardan başlayarak toplum ve törelerle çatışan bireyin yenilgisine yakılmış ağıtlar diyebileceğimiz şiirler yazmıştır.(cemalaksoy.org) 1950 sonrası şiirimizi biçim ve öz bakımından yenileştirmesiyle İkinci Yeni topluluğunun akla İlk gelen şairlerinden biri olmuştur. Hece ölçüsüyle yazdığı ve toplumsal konuları işleyen İlk iki kitabı“Arz-ı Hal”ve “Türkiyem” den sonra,“Dünyanın En Güzel  Arabistanı”yla bireyin  iç dünyasına yönelerek yalnızlığın ve çıkışsızlığın peşinde olmuştur.Tütünler Islak”ve “Her Pazartesi”de koruduğu bu çizgiyi,“Divan”la geleneksel şiirin kalıplarına,“Toplandılar ve“Kayayı Delen İncir“le sınıfsal mücadelenin  yansımalarına yerini bırakmıştır.cemalaksoy.org

Eserleri

Şiir: Arz-ı Hal, Türkiyem, Dünyanın En Güzel Arabistanı, Tütünler Islak, Her Pazartesi, Divan, Toplandılar, Kayayı Delen İncir, Büyük Saat, Dün Yok mu, Sonsuz ve Öbürü

Cevap Ver