Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Online Sınav Soruları

Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Online Sınav Soruları

Türk edebiyatı, dil ve anlatım dersleri için hazırladığımız dokümanların içerisinde artık onliene testleri de ekledik. Bir ihtiyaç olan onliene test çözmek artık cemalaksoy.org sitesinde mümkün. 2016-2017 eğitim öğretim yılından itibaren 9.sınıflardan başlayarak Türk edebiyatı, dil ve anlatım dersleri Türk dili ve edebiyatı dersi olarak tek bir çatı altında birleştirilmiştir. Yeni bir ders demek yeni dokümanlar demektir. Yazılı sınav sorularıyla, ders notlarıyla, test sorularıyla bu ihtiyacı gidermeye karar verdik.

Konu konu hazırladığımız test sorularını ister bilgisayarınıza indirebilir isterseniz de onliene olarak çözebilirsiniz. Onliene testlerimizi çözerek kaç doğru yaptığınızı anında görebilirsiniz. EDOSS,cemalaksoy.org sitesi tarafından hazırlanan Edebiyat Onliene Sınav Sistemi adını taşımaktadır.

EDOSS, 9. Sınıf Türk dili ve edebiyatı, 10.sınıf Türk edebiyatı, 10. Sınıf dil ve anlatım, 11.sınıf Türk edebiyatı, 11.sınıf dil ve anlatım, 12.sınıf Türk edebiyatı, 12. Sınıf dil ve anlatım derslerine yönelik hazırladığımız online test sorularını kolaylıkla çözebilirsiniz.

12.sınıf Türk edebiyatı dersi konularından hazırladığımız online testler şunlardır:

Cumhuriyet Döneminin Oluşumu Online Test Çöz

Cumhuriyet Dönemi Öğretici Metinler Online Test Çöz

Saf şiir (Öz şiir) Online Test Çöz

Serbest Nazım ve Toplumcu Şiir Online Test Çöz

Milli Edebiyat Zevk ve Anlayşını Sürdüren Şiir Online Test Çöz

Garip Şiiri (1.Yeni) Online Test Çöz

Garip Dışında Yeniliği Sürdüren Şiir Online Test Çöz

2.Yeni Şiiri Online Test Çöz

11.sınıf Türk edebiyatı ders kitabı konularına göre hazırladığımız online test sorularını şu şekilde gruplandırdık:

Tanzimat Edebiyatının Oluşumu Online Test Çöz

Tanzimat Şiiri Online Test Çöz

Tanzimat Edebiyatı Öğretici Metinler Online Test Çöz

Tanzimat Dönemi Roman ve Hikaye Online Test Çöz

Servet-i Fünun Dönemi Online Test Çöz

10.sınıf Türk edebiyatı öğretim programına göre hazırladığımız online test konuları şu şekildedir:

Destan Dönemi Online Test Çöz

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Online Test Çöz

Sözlü Edebiyat Dönemi Ürünleri Online Test Çöz

İlk İslami Ürünler Online Test Çöz

Divan Edebiyatı Online Test Çöz

12.sınıf dil ve anlatım online testlerden bazılarını şu şekilde sıraladık:

Sanatsal metinler online test çöz

11.sınıf dil ve anlatım dersine yönelik hazırladığımız online testler şu şekildedir:

Öğretici metinler online test çöz

10.sınıf dil ve anlatım online testleri şunlardır:

Tartışma ve Tartışma türleri online test çöz

Anlatım, anlatıma hazırlık, anlatımda konu ve tema online test çöz

Anlatım türleri online test çöz

Sözcük türleri online test çöz

Cevap Ver