Türk Dili ve Edebiyatına Giriş Test Soruları Çöz

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş Test  Soruları Çöz

9.sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi yeni ders kitabı müfredatına göre hazırlanmış konu testlerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İletişim, iletişim çeşitleri, göstergeleler konusunda hazırladığımız test soruları aşağıdadır. Konu testlerimizin cevap anahtarına ulaşmak için yorum bölümünden bize yazabilirsiniz.cemalaksoy.org

 

1) İletişimle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)Bireyin toplumsallaşmasını sağlar.

B) Bilgi, duygu ve düşünce aktarımını sağlar.

C) Sadece dil aracılığı ile gerçekleşir.

D) Toplumsal ilişkileri belirler.

E) Ortak bir yaşantı gerektirir.

 

2) İnsanlar arasında ortak semboller ile gerçekleştirilen duygu, düşünce, bilgi alışverişine …………… denir.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)Alıcı

B) Gösteren

C) Gönderge

D) Kanal

E)İletişim

3) I.Özü değiştirilemez.

    II. Milletin ortak malıdır.

    III. İnsandan bağımsız gelişir.

    IV. Canlı ve doğal bir varlıktır.

    V. Birbiriyle uyumlu bir bütündür.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi “kültür”ün özelliği değildir?

A)I.    B) II.   C) III. D) IV.  E) V.

4) Aşağıdakilerden hangisi, iletişim kavramıyla ilgili değildir?

A) Öğretmenin öğrencilerine ders anlatıp soru sorması

B) Metroya binmek için kişinin turnikede kart basması

C) İki arkadaşın izledikleri filmi tartışması

D) Uzakta yaşayan arkadaşların mektuplaşması

E) Bireyin sosyal paylaşım sitesinde arkadaşının yorumuna cevap yazması

5) En gelişmiş iletişim aracı …………. Ancak bunun yanında resim, çizgi, renk gibi unsurlardan da yararlanılarak iletişim gerçekleştirilebilir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)dildir.         B) yazıdır.      C)jestlerdir.   D) simgelerdir.         E)internettir.

6) Dil’in özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)Doğal bir varlık olan dil dışarıdan yapılan müdahaleler ile değiştirilemez.

B) Dil, canlı bir varlıktır; doğar, gelişir, değişimlere uğrar.

C) Her ulusun aynı kavrama farklı adlar vermesi dilin bir gizli antlaşmalar sistemi olduğunu gösterir.

D) İnsanları bir arada tutan dil, sosyal bir kurumdur.

E) diller arasındaki etkileşim, dilin tek bir ulusa ait olmadığının, evrensel nitelik taşıdığının göstergesidir.

7) Aşağıdakilerden hangisi kültür unsurlarından biri değildir?

A)Tarih                   B)Dil    C)Sanat                 D) Din           E) Bitki örtüsü

8) Aşağıdakilerden hangisi kültürün özellikleri arasında sayılmaz?

A)Milletin ortak yaratımı olması

B) Özünün zamanla değişebilmesi

C) Canlı ve tabii bir varlık olması

D) Özgün olması

E) Milli olması

11 YORUMLAR

Cevap Ver