Türk Edebiyatı 10. Sınıf Ders Kitabı Cevapları Sayfa 75-76

Türk Edebiyatı 10. Sınıf Ders Kitabı Cevapları Sayfa 75-76

Sayfa 75

1)Türk dili, Türk milletinin duygularını, ahlakını, geçirdiği sayısız felaketleri, geleneklerini, çıkarlarını, düşüncesini ve kendisini millet yapan her şeyi yaşatıp koruduğu için zengin bir dildir.

2)Milli kültürün yaşatılıp korunmasında gerekli olan en önemli güç dildir. Kültür öğeleri dilin ifade imkanları sayesinde ete kemiğe bürünür.

Sayfa 76

Anlama Yorumlama

1)a)Ahmet Yesevi:D

Edip Ahmet Yükneki:C

Kaşgarlı Mahmut: B

Yusuf Has Hacip:A

2)Kanuni Sultan Süleyman’ın bu sözü,  sağlığın önemini çok veciz bir şekilde ifade ettiği için halk tarafından çok sevilmiş ve günümüze kadar ulaşmıştır. Bu söz, sağlığın devletten ve saltanattan daha önemli olduğunu ifade etmektedir. Ahmet Yesevi’ye ait dörtlükte ise buna benzer bir anlatım vardır. Dünya malına ve saltanatına güvenen insanların ölüm karşısında nasıl çaresiz kaldıklarını, hiçbir dostlarının kendisine yardım etmediğini söyleyerek ölüm gelmeden sağlığın kıymetini bilmek gerektiğini anlatmaktadır.

3)Cahit Sıtkı, hayattaki gerçeklerin ne anlama geldiğini belli bir yaştan sonra anlayan bir insan portresi çizmektedir. Ölümden kaynaklanan tedirginlik, hayatı anlamlı kılmaktadır. Dünyadaki her şey ateş, su ,hava, toprak, zaman insanı kaçınılmaz bir sona doğru götürmektedir.  Ahmet Yesevi, Cahit Sıtkı gibi hayatın ölüme giden bir yol olduğunun bilincindedir. Ancak Cahit Sıtkı gibi bunu iş işten geçtikten sonra değil, yolun başında idrak etmiş ve insanları uyarmıştır. Cahit Sıtkı, ölümü karamsar bir insanın bakış açısıyla ele alırken Ahmet Yesevi, tasavvuf ehline özgü bir tevekkülle karşılar.

Sayfa 77

9)Atatürk’ün bu sözü ile Kaşgarlı Mahmut’un Türkçe konusundaki duyarlılığı arasında benzerlik vardır. Kaşgarlı Mahmut da eserinin ön sözünde Türk dilinin ne kadar zengin olduğunu anlatmıştır.

Cevap Ver