Türk Edebiyatı 11.Sınıf Ders Kitabı 3.Ünite Sayfa 62-68 Cevapları Lider Yayıncılık

Türk Edebiyatı 11.Sınıf Ders Kitabı 3.Ünite Sayfa 62-68 Cevapları Lider Yayıncılık

Sayfa 62

Servetifünun Edebiyatının Oluşumu

Etkinlikler

Servetifünun kelimesi “bilimlerin zenginliği” anlamına gelmektedir. Edebiyatıcedide ise “yeni edebiyat” anlamındadır. Servetifünun, Recaizade’nin Mektebi Mülkiye’den öğrencisi olan Ahmet İhsan Tokgöz tarafından 17 Mart 1891 yılından beri çıkarılmaktaydı. Recaizade bir edebiyat dergisi haline getirmek için Ahmet İhsan’la anlaşmış ve kendisinin Mektebi Sultani’den (Galatasaray Lisesi) öğrencisi olan Tevfik Fikret’i derginin “başyazarlığına” getirilmesini sağlamıştı.

Servetüfünun, Tanzimat sonlarına doğru ortaya çıkan “eski-yeni” tartışmasının yenilikçi kanadı tarafından kurulmuş bir edebiyat akımıdır. Tanzimat son kuşak yazarları olan Recaizade Mahmut Ekrem yeni edebiyatı, Muallim Naci ise eski edebiyatı savunmuştur.

Hazırlık Çalışması

2.Etkinlik”

“Edebiyatıcedide” sözü özellikle Şinasi, Namık Kemal, Ziya Paşa, Recaizade Mahmut Ekrem ve Abdülhak Hamit Tarhan gibi yenilikçi sanatçıların oluşturduğu Tanzimat dönemi edebiyatı için kullanılmıştır. Bu dönem sanatçılarına da “yeni edebiyatçılar” anlamına gelen “Üdeba-yı Cedide” denilmiştir.

Sayfa 64

Metin- İnceleme

3. Etkinlik

Servetifünun Dönemi Şairler: Tevfik Fikret, Cenap Şahabettin, Süleyman Nazif, Ali Ekrem Bolayır, Hüseyin Siret Özsever, İsmail Safa, Faik Ali Ozansoy, Celal Sahir

Yazarlar: Cenap Şahabettin, Hüseyin Cahit Yalçın, Ahmet Şuayb, Hüseyin Suat Yalçın, Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf, Ahmet Hikmet Müftüoğlu

2)Servetifünuncular Fransız kültür ve edebiyatından etkilenmişlerdir. Fransız sembolist ve parnasist sanat anlayışı Servetifünun şairleri Tevfik Fikret ve Cenap Şahabettin üzerinde etkili olmuştur. Servetfünun roman ve hikaye yazarları ise yine Fransız edebiyatından realist ve natüralist sanatçıların etkisinde kalmışlardır.

3)Servetifünuncular divan şiirinin yerleşmiş biçim geleneğini ortadan kaldırıp  modern şiir formu geliştirmek amacıyla önce şiirde serbest müstezata yöneldiler hatta serbest müstezatın da kalıplarını zorladılar. Bununla birlikte şiire çok ağır, süslü bir dil getirdiler.

4)Metinde geçen eski edebiyat kavramı ile divan edebiyatı kastedilmiştir.

2.Metin: Servetifunun Edebiyatı Edebi Vaziyet

1)Metin yazarı, Servetifünuncuların kendi dönemlerindeki siyasi baskısından dolayı toplumsal sorunları ele alamadıklarını, bireysel konulara ağırlık verdiklerini söylemektedir. Yazar, “onlar için sanat bir vasıta değil, gayedir.” Sözünü bu yüzden söylemiştir.

Sayfa 66

4. Etkinlik

Servetifünuncuların eserlerinde dönemin sosyal olayları yansıtmamalarının sebebi İstibdat adı verilen siyasi baskı rejimidir. İstibdat, despotizm demektir. Baskıcı uygulamalardan en çok etkilenen basın, yayın ve edebiyat çevreleri olmuştur. Servetifünuncular da böylesine acımasız ve katı bir siyasi ortamın içinde ruha, duyguya, hayale yöneldiler ve salt güzellik anlayışı doğrultusunda eserler kaleme aldılar.cemalaksoy.org

5. Etkinlik

Yenilikçiler Servetifünunculardır. Bunlar, Batı edebiyatını örnek alarak edebiyatımızı daha modern bir çizgiye getirmek, çağın duygu ve anlam ifadelerini yakalamak ve yeni türler geliştirmek istediler.(cemalaksoy.org) Eskiyi savunanlara göre yenilikçiler şiiri basitleştirmiş ve sanatsal değerini yok etmiştir.

6. Etkinlik

2)Servetifünun Dönemi Edebiyatının Genel Özellikleri:

Şiir: Ağır ve süslü bir dili vardır. Aruz ölçüsü kullanılmıştır. Anlam beyitlere yayılmıştır. Divan şiiri nazım şekilleri dışında yeni biçim arayışları başlamıştır. Bireysel konular tercih edilmiştir. Duyulmamış, ilginç imgelere yer verilmiştir. Şiirde ses ahengi önem kazanmış, şiir musikiye yaklaşmıştır.

Nesir: Anlatımda ses ahengine ve iç uyaklara(seci) önem verilmiştir. Mensur şiir geleneği başlamıştır. Gözlem ve betimlemeler oldukça güçlüdür. Öykü ve romanlarda bireysel konular ele alınmıştır.

Sayfa 67-68

Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

1)DYDD

2)D

3)C

4)sanat için sanat, aşk-ölüm-yalnızlık, sone ve terzarima, sona ermiştir, öykü ve roman

Türk Edebiyatı 11. Sınıf Ders Kitabı Sayfa 69-78 Cevapları Lider Yayınları 2014-2015 İçin Tıklayınız.

2 YORUMLAR

  1. […] Türk Edebiyatı 11.Sınıf Ders Kitabı 3.Ünite Sayfa 62-68 Cevapları Lider Yayıncılık Türk Edebiyatı 11. Sınıf Ders Kitabı Sayfa 58-59-60 Cevapları Lider Yayınları 2014-2015 Paşa Yayınları 12. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Sayfa 59-78 (Roman) Cevapları Türk Edebiyatı 10. Sınıf Ders Kitabı Sayfa 65-81 Cevapları Nova Basın Yayıncılık Dil ve Anlatım 9. Sınıf Ders Kitabı Sayfa 76-83 Cevapları Ada Matbaa Yayıncılık 9. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı 4. Ünite Sayfa 71-75 Cevapları Ada Matbaa Yayınları […]

Cevap Ver