Türk Edebiyatı 2. Dönem 1.Yazılı Soru ve Cevapları 9.Sınıf

Türk Edebiyatı 2. Dönem 1.Yazılı Soru ve Cevapları 9.Sınıf

Eokullise, 9. sınıf Türk edebiyatı 2. dönem 1. yazılı soru ve cevaplarını sizlerle paylaşıyor. Ortaöğretim lise 1 Türk edebiyatı yazılı soru ve cevaplarını sitemizde bulabilirsiniz. Türk edebiyatı yazılı soru ve cevapları aşağıdadır.

1)

    Köroğlu’yum kayaları yararım

    Halkın kılıcıyım Hakk’ı ararım

    Şahtan padişahtan hesap sorarım

    Uykudan uyanan katılır bana

                        Köroğlu

Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?(10p)

A) Hece ölçüsüyle söylenmiştir.

B) Epik şiirlere özgü nitelikler ağır basmaktadır.

C) Halk edebiyatı şiir geleneği içinde oluşturulmuştur.

D) Redif kullanılmamıştır.

E) İşlediği konu bakımından koçaklamaya örnektir.

 

2)  Mağribi yakmış firkat ateşi

     Yuvaya dönmüştü her kuşun eşi

     Dağlara yaslanıp yatan güneşi

     Yaralı hastadır, yorgundur sandım.

                        Rıza Tevfik BÖLÜKBAŞI

Mağrip: akşam

Firkat: ayrılık

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?(10p)

A) Mısra sonlarında zengin kafiye kullanılmıştır.

B) Birim değeri(nazım birimi) dörtlüktür.

C) Teşhis( kişileştirme) yapılmıştır.

D) Kafiye örgüsü “aaab” dir.

E) Mübalağa sanatından yararlanılmıştır.

 

3)

          Elif kaşlarını çatar

          Gamzesi sineme batar.

          Ak elleri kalem tutar

          Yazar Elif Elif diye.

                       Karacaoğlan

Yukarıdaki şiir parçasına göre aşağıdaki soruları cevaplandırınız. (18p)

·    Nazım birimi         :  dörtlük

·    Ölçüsü                     :8li hece ölçüsü

·    Uyak örgüsü ve türü :aaab koşma tipi uyak

·    Kafiye ve redifi :ar:redif, t:yarım kafiye

·    Gelenek :halk şiiri geleneği

·    Nazım şekli: semai

 

4) Göstermeye bağlı metinleri yazınız.(8p)

tiyatro, karagöz ,meddah, orta oyunu, köy seyirlik oyunları

 

 

5) Aşağıdaki cümleleri doğru yanlış olarak değerlendiriniz. (12p)

·    Masallarda genellikle uzun betimlemelere, psikolojik çözümlemelere yer verilir. (  Y  )

·    Romanda genellikle uzun ve karmaşık olay örgülerine yer verilmez; çoğunlukla tek bir olay ya da durum üzerinde durulur. (Y     )

·    Tip, karaktere nazaran insan gerçeğine daha yakındır. ( Y   )

·    Mesnevide her beyit kendi arasında(aa,bb,cc,.) kafiyelidir, beyit sayısında herhangi bir sınırlama yoktur.  (D    )

·    Her destan, ait olduğu milletin mitolojisi, tarihi, efsaneleri, kahramanları, inanç sistemleri hakkında önemli ipuçlarını barındırır.(   D  )

·    Oğuz Kağan Destanı, Göktürk Döneminde oluşmuştur.  (  Y   )

6) … O akşam işimden erken çıkabilmiştim. Şöyle Beyoğlu’na kadar bir uzanayım, dedim. Köprüden saatlerdir pis hava ile dolmuş ciğerlerimin teneffüs hakkını vererek Haliç’i ve Boğaziçi’ni selamlayaraktan geçtim. Ziya Osman SABA

Bu metne göre aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun şekilde tamamlayınız.(12p)

·    Yukarıdaki metin, ……………kahraman bakış açısı……………………. bakış açısıyla yazılmıştır.

·    Yukarıdaki metin, …birinci kişi ……………………………… ağzıyla yazılmıştır.

7)  Sanatsal metinlerin yapı unsurlarını yazınız.(10p)

olay örgüsü, kişiler, yer, zaman

 

 

8) Aşağıdaki kavramları doğru bir şekilde eşleştiriniz.(10p)

 

Kerem ile Aslı (halk hikayesi)                                   Mesnevi

Seyfi Baba      (manzum hikaye)                                    Destan

Dokuzuncu Hariciye Koğuşu (roman)                    Halk hikayesi

Oğuz Kağan   (destan)                                             Roman

Harname     (mesnevi)                                               Manzum hikaye

 

 

9)  Isfahan Şahının bir oğlunun olması (kerem)

      Kerem’im büyüyüp Keşiş’in kızı Aslı’yı sevmesi

      Şah’ın keşişin kızını oğluna istemesi

      Keşiş’in bu isteği geri çevirmesi

Yukarıdaki sıralananlar Kerem İle Aslı hikayesinin hangi yapı unsurunu yansıtır?(10p)

 olay örgüsü

7 YORUMLAR

Cevap Ver