Türk Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soru ve Cevapları

yazılı soruları ve cevapları, 2015-2016, 1. yazılı, 2. yazılı, 3. yazılı, telafi, ortak sınav

11.Sınıf Türk Edebiyatı 2.Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları

Değerli öğrenci arkadaşlarım, sitemizin Yazılı soruları kategorisinde 9,10,11,12. Sınıflara ait Türk edebiyatı ve dil ve anlatım dersleriyle ilgili itinayla hazırlanmış ve derlenmiş yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. 11. Sınıf Türk edebiyatı 2.dönem 2. Yazılı soruları aşağıda sizlere sunulmuştur. 11.Sınıf Türk edebiyatı 2. Yazılısında Servet-i Fünun, Fecr-i Ati, Milli edebiyat konularından sorular sorulmuştur. Sorular kolay, orta ve zor şeklinde hazırlanmıştır.Sitemizde paylaştığımız benzer paylaşımları da ziyaret ederek daha çok bilgi edinebilirsiniz. cemalaksoy.org

 

1)Aşağıda verilen yargıları doğru-yanlış durumlarına göre inceleyiniz(D/Y)(10p)

( Y   )Servet-i Fünûn Dönemi’nde İngiliz edebiyatı örnek alınmıştır.

( D   )Servet-i Fünûn Dönemi’nde şiir düzyazıya yaklaştırılmıştır.

( D  )Servet-i Fünûn Dönemi’nde kafiyenin kulak için olduğu anlayışı kabul görmüştür.

( D  )Servet-i Fünûn Dönemi’nde şiirin dili oldukça ağırdır.

( Y   )Servet-i Fünûn Dönemi’nde şiirde klasisizm ve natüralizm akımlarının etkisi altında kalınmıştır.

2)Aşağıdaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.(15p)

-Servet-i Fünûn şairlerinden ……Tevfik Fikret………………………..diğer yazar ve şairlerin aksine toplumsal konularla da yakından ilgilenmiştir.

-……Hüseyin Cahit Yalçın………………………………….yazdığı……Edebiyat ve Hukuk…………………………..adlı makale ile Servet-i Fünûn dergisinin kapatılmasına neden olmuştur.

-Servet-i Fünûn Dönemi’nde mensur şiirin ilk örneklerini…Halit Ziya…Uşaklıgil……………………….vermiştir.

Servet-i Fünûncuları bir araya toplayan kişi …Recaizade Mahmut Ekrem……………………………………dir.

3)Servet-i Fünûn Dönemi ile Tanzimat Dönemi’ni işlenen tema,yapı ve dil özellikleri bakımından karşılaştırınız.(20p)

 Servet-i Fünun döneminde bireysel temalar, Tanzimat döneminde Sosyal konular

Batılı nazım biçimleriyle yeni konular                              Klasik nazım biçimleriyle yeni konular

Dergi yayın organı                                                               Gazete yayın organı

Dil sanatlı ve süslü                                                              Dilde sadeleşme amaçlanmış, başarılı olunamamış

4)Parnasizm akımı hakkında bilgi veriniz.(10p)

 Realizmin şiire yansımasıdır. Tabiat tasvirleri, gözlem önemlidir. Fransa^da ortaya çıkmıştır. 

Servet-i Fünun şiirin etkilemiştir.

5)Aşağıda verilen eserleri eşleştiriniz.(8p)

 

a)Tiryaki Sözleri          Mehmet Rauf(  d    )

b)Rübâb-ı Şikeste        Cenap Şahabettin( a    )

c)Kırk Yıl                      Tevfik Fikret( b    )

d)Siyah İnciler             Hâlit Ziyâ  Uşaklıgil( c    )

6)Servet-i Fünûn Dönemi’nin önemli  romancılarını yazarak bunların romanlarının önemi hakkında kısaca bilgi veriniz.(7p)

 

Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf

Roman ve hikaye teknik bakımdan başarılıdır. Batılı tarzda roman ve hikaye yazarlarıdır. Realizm akımından etkilenmişlerdir. Aşk, elem, kırgınlık, bunalım gibi bireysel temalar işlemişlerdir.

7)Servet-i Fünûn roman ve öyküsüyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? (10p)

A) İstanbul aydınları ile saray ve konaklarda yaşayan kişilerin şahsi ve ailevi sorunları ele alınmıştır.  

B) Gözleme yer verilmiştir,rastlantılar azalmıştır.

C) Sembolizm ve parnasizm ilkeleri benimsenmiştir.

D)Devrik ve eksiltili cümleler sıkça kullanılmıştır.               

E) Dil,şiire göre daha anlaşılır olmakla birlikte yine de ağırdır. 

 Cemal AKSOY(Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni)

Cevap Ver