Türk Edebiyatı 9.Sınıf Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Cevapları Sayfa 48-49

Türk Edebiyatı 9.Sınıf Ders Kitabı Ekoyay Yayınları Cevapları Sayfa 48-49

Sayfa 48

İnceleme

1.Metin: Anadolu Gerçeği

1)Şair, Anadolu’yu “çıplak topraklar, boz bulanık sular, kurbağa ve köpek sesleri, ıssızlık, kerpiç evler, tandır ekmeği, kar tipi, çıplak çocuklar” gibi kelimelerle zihinde canlandırmaktadır.

2)Verilen Metinler Arasındaki Zihniyet Farklılıları;

1.2.Metin

Dini duyarlılıklar, hlak ve erdem önem kazanmıştır. Allah ve insan sevgisi her şeyden önemlidir.

1.3.Metin

Dünyada meydana gelen toplumsal olaylar önem taşır. Yalnızca bireysel değil evrensel değerlerle de ilgilenmek önemlidir.

1.4.Metin

İslam yüceltilirken Batılılaşma ve toplumdaki yanlış yönelişler eleştirilir.

1.5.Metin

Mevki ve makam için devletin ileri gelenlerine yalakalık yapmak eleştirilir. Sosyal ve ekonomik koşullardan şikayet edilir.

Sayfa 49

3)

1.1.Metin

Çıplak toprak, yağmur duası, çimmek, namaz kılmak, toprak damlar, kerpiç evler, yumurta satan köylüler…

1.2.Metin

Gönül yıkmak, namaz, cevher

1.3.Metin

Atom bombası, Londra Konferansı, ayna, cımbız

1.4.Metin

İslam, millet, terakki, milliyet, Efkar-ı Frenk

1.5.Metin

Devlet, rica, usanmak,hicran

6)1.1Metin:Serbest şiir

1.2.Metin: Divan şiiri

1.3.Metin: Serbest şiir

1.4.Metin: Divan şiiri

1.5.Metin: Divan şiiri

7)Türk şiirinde yerginin önemli bir rolü vardır. Divan şiirinde Nef’i, Nesimi, Nabi; Halk şiirinde Kaygusuz Abdal, Dadaloğlu, Köroğlu, Sümmani gibi şairler bulundukları dönemin toplumsal sorunlarını dile getirerek yöneticileri eleştiren eserler yazmışlardır.

8-9)Şair, Anadolu’nun yalnızca doğal güzelliklerini,(cemalaksoy.org) kültürünü anlatıp geri kalmışlığını ve ekonomik sıkıntılarını göz ardı eden kişilerin dikkatini çekmek amacıyla eserine “Anadolu Gerçeği” adını vermiştir.cemalaksoy.org

10)Şairin “Savuş git içimizden” dediği kişi, Anadolu’yu pembe hayallerle süsleyerek anlatan, gerçeklikten kaçınan şairler, yazarlar ve aydınlardır.

Ekoyay Yayıncılık Türk Edebiyatı 9 Kitabı Cevapları Sayfa 50

Cevap Ver