Türk Edebiyatının Farklı Dönemlerine Ait Şiir Örnekleri

Türk Edebiyatının Farklı Dönemlerine Ait Şiir Örnekleri

a)Eski Türk Şiiri Örneği

Tümen çiçek dizildi

Bükünden ol yazıldı

Oküş yatıp üzüldi

Yirde kopa adrışurcemalaksoy.org

 

Kızıl sarığ arkasın

Yipkin yaşıl yüzkeşip

Bir bir keri yürkeşip

Yalnguk anı tanglaşur

 

Bugünkü Türkçesi:

Binlerce çiçek dizildi,

O tomurcuklardan yayıldı,

Çok yatmaktan üzüldü,

Yerden biter bitmez ayrışır.

 

Kızıl, sarı art arda

Yeşil menekşe açıyor

Birbirini sarıyor

İnsan buna hayran olur.

b)Divan Şiiri Örneği

Gazel

Nedür bu handeler bu işveler bu naz ü istiğna

Nedür bu cilveler bu şiveler bu kamet-i bâlâ

 

Nedür bu pîç pîç ü çîn ü çîn hâm be hâm kâkül

Nedür bu turralar bu halka halka zülf-i müşg-âsâ

 

Nedür bu ‘arız u hadd ü nedür bu çeşm ü ebrûlar

Nedür bu hâl-i Hindûlar nedür bu habbetü’s-sevdâ

 

Miyânun rişte-i cân mı gümiş âyine mi sînen

Binâgûşunla mengûşun gül ile jâledür gûyâ

 

Vefâ ummaz cefadan yüz çevürmez Bâki âşıkdur

Niyâz etmek ana cânâ yaraşur sana istiğnâ

 

c)Halk Şiiri Örneği

Kara Gözlü Yarim

Kara gözlü yârim ben gider oldum

Sakınıp zülfünü yoldurmayı gör

Ağlama sevdiğim yine gelirim

Hasretle aklını aldırmayı gör

 

Sen benim açılmış gonca gülümsün

Sağ kalır gelirsem yine benimsin

Gündüz hayalimde gece düşünsüm

Gülüne yad bülbülü kondurmayı gör.

 

Kara gözlü yârim bana yanıp da

Geleni geçeni beni sanıp da

Ağlayı ağlayı kahırlanıp da

Gül benzini sakın soldurmayı gör.

 

Gevheri de der ki sakın açılma

Yanılıp da dilden bir söz kaçırma

Ellerin yanında göğsün geçirme

Düşmanı kendine güldürmeyi gör.(Aşık Gevheri)

 

d)Modern Şiir Örneği

İstanbul

Kamyonlar kavun taşır ve ben

Boyuna onu düşünürdüm,

Kamyonlar kavun taşır ve ben

Boyuna onu düşünürdüm,

Niksar’da evimizdeyken

Küçük bir serçe kadar hürdüm.

 

Sonra âlem değişiverdi

Ayrı su, ayrı hava, ayrı toprak.

Sonra âlem değişiverdi

Ayrı su, ayrı hava, ayrı toprak.

Mevsimler ne çabuk geçiverdi

Unutmak, unutmak, unutmak.

 

Anladım bu şehir başkadır

Herkes beni aldattı gitti,

Anladım bu şehir başkadır

Herkes beni aldattı gitti,

Yine kamyonlar kavun taşır

Fakat içimde şarkı bitti. (Cahit Külebi)