Türk Masalları Üzerine Çalışma Yapan Yazarlar

Türk Masalları Üzerine Çalışma Yapan Yazarlar

Sanatsal bir metin olan masallar, olağanüstü olayları anlatan, olağanüstü kahramanları olan, mutlu sonla biten edebi metinlerdir. Masallar evrenseldir. Yani tüm insanlığa aittir. Sözlü edebiyat geleneği içerisinde değerlendirilen masallar anonim özellik taşımaktadır. Ancak bir yazar tarafından kaleme alınan edebi masallar da vardır.

Türk masalları üzerine çalışma yapan yazarlar şunlardır:

  • Naki Tezel
  • Pertev Naili Boratav
  • Ignacz Kunos
  • Eflatun Cem Güney

Cevap Ver