Türk ve Dünya Edebiyatında Hikaye Türünün Tarihsel Gelişimi

Türk ve Dünya Edebiyatında Hikaye Türünün Tarihsel Gelişimi

Tanzimat Edebiyatı ile Türk edebiyatında yer edinen hikaye türü, 9.sınıf Türk dili ve edebiyatı dersinin de konusudur. II. Ünitede ayrıntılı olarak hikaye türü üzerinde durulmaktadır. Bu yazımızda Dünya edebiyatında hikaye türü ilk ne zaman ortaya çıkmış, hikaye türünün ilk temsilcisi kimdir, Türk edebiyatında ilk hikaye örneği nedir, bu gibi soruların cevabını sizlere vereceğiz.

İtalyan Boccacio’nun  “Decomeron” adlı hikayeleri bu türün ilk örnekleri olarak kabul edilir. Hikaye, Avrupa edebiyatında en kalıcı örneklerini 19. Yüzyılda vermiştir. Türk edebiyatında Dede Korkut Hikayeleri, destandan hikayeye geçişin ilk ürünü kabul edilir. Edebiyatımızda çağdaş hikaye 1870’lerde görülmeye başlar. İlk hikaye örneğimiz de Emin Nihat’ın 1873’te yayımlanan Müsameretname’sidir. Yine Ahmet Mithat’ın yazdığı Letaif-i Rivayet de ilk hikaye örneklerinden birisi olarak kabul edilmektedir. Bu hikayelerde topluluk önünde anlatılan meddah hikayesinin etkisi ve tekniği görülür. Bu türün ilk sağlam ve güzel örneklerini Samipaşazade Sezai’nin Küçük Şeyler adlı eserinde buluruz. Servet-i Fünun Dönemi’nin önemli çalışmalarından biri hikaye türündedir. Bu dönemde verilen örnekler çağdaş küçük hikaye türünün ülkemizdeki ilk örneklerindendir. Milli Edebiyat Dönemi’nde Ömer Seyfettin gibi güçlü ve büyük bir yazar hikaye türünün gelişip yaygınlaşmasını sağlamıştır. Cumhuriyet Dönemi’nde ise Sait Faik gibi büyük hikaye yazarı yetişmiştir.

Cevap Ver