Türkçenin Tarihsel Gelişimi ve Dönemleri Konu Test Soruları Çöz

Türkçenin Tarihsel Gelişimi ve Dönemleri Konu Test Soruları Çöz

9.sınıf Türk dili ve edebiyatı ders konularından olan Türkçenin tarihsel gelişimi ve dönemleri hakkında hazırladığımız test soruları aşağıdadır. Hazırladığımız konu testini ister çözebilir, isterseniz de bilgisayarınıza veya telefonunuza indirebilirsiniz. Daha fazla Türk dili ve edebiyatı 9 testi için cemalaksoy.org sitesini takip ediniz.

 

1)I. Timur döneminde ortaya çıkar ve 15.yüzyıldan günümüze kadar varlığını devam ettirir.

   II. Çağatayca olarak da anılır.

   III. Orta Asya Türkleri tarafından kullanılan yazı dilidir.

Yukarıdaki özellikleri verilen dönemde kullanılan Türkçe aşağıdakilerden hangisidir?

A)Doğu Türkçesi

B) Batı Türkçesi

C) Azeri Türkçesi

D) Eski Türkçe

E) Kuzey Türkçesi

2) I. Türklere ait ilk yazılı eserdir. (Göktürk Kitabeleri)

   II. Ali Şir Nevai tarafından kaleme alınan eser Çağatay Türkçesinin en güzel örneklerindendir. ( Risaletü’n Nushıyye)

  III. Yunus Emre’nin kullandığı dil bu dönemi yansıtır. ( Eski Anadolu Türkçesi)

  IV. Yusuf Has Hacip tarafından kaleme alınan bu eser Hakaniye lehçesi ile yazılmıştır. ( Kutadgu Bilig)

  V. 11. Yüzyılda kaleme alınan eser Türkçenin ilk sözlüğü kabul edilir. ( Divan-ı Lügati’t Türk)

Yukarıdaki numaralı cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

A)I.    B) II.            C) III. D) IV. E) V.

3) Aşağıdakilerden hangisi Kuzey-Doğu Türkçesinin çağdaş dönemi içinde yer almaz?

A)Özbekçe

B) Kazakça

C) Tatarca

D) Gagavuzca

E) Kırgızca

4)Ömer Seyfettin’in Genç Kalemler dergisinde 1911 yılında yayımlanan “Yeni Lisan” başlıklı makalesi bu dönemde dilde sadeleşme hareketinin ilkelerini ortaya koyar. Bu cümlede sözü edilen dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Osmanlı Türkçesi

B) Eski Anadolu Türkçesi

C) Türkiye Türkçesi

D) Doğu Türkçesi

E) Eski Türkçe

5) Aşağıdakilerden hangisi Orta Türkçe Dönemi ürünlerinden değildir?

A) Divan-ı lügati’t Türk

B) Risaletü’n Nushıyye

C) Siham-ı Kaza

D) Garipname

E) Kutadgu Bilig

6) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?

A) Orhun Kitabeleri,   Eski Türkçe döneminin ürünüdür.

B) Eski Türkçe dönemi 8. Ve 9. Yüzyılı kapsar.

C) Çağdaş Türkçe Dönemi’nde Batı dillerinden hiçbir sözcük dilimize girmemiştir.

D) Osmanlı Türkçesi döneminde, Türkçeye Arapça ve Farsça pek çok sözcük girmiştir.

E) Azeri Türkçesi genellikle Kafkasya, Azerbaycan, Irak ve Doğu Anadolu’da konuşulmaktadır.

1 YORUM

Cevap Ver