Türkçeyi Diğer Dillerden Ayıran Özellikler Nelerdir?

Türkçeyi Diğer Dillerden Ayıran Özellikler Nelerdir?

Ural Altay Dil Ailesinin Altay kolunda bulunan Türkçe, bu grupta yer alan dillerden bazı farklılıklar göstermektedir. Türkçenin diğer dillerden farklarını şöyle sıralayabiliriz:

  • Türkçe sondan eklemeli bir dildir. Kelimeler arası ilişkiler sona gelen çekim ekleri ve datlarla sağlanır.
  • Farsça, Arapça, İngilizce, Fransızca gibi dillerde bulunan yan cümle-temel cümle sentaksı Türkçede yoktur. Türkçe bu ihtiyacını sıfat-fiil ve zarf-filller aracılığyla sağlar.
  • Türkçede kelimelerde erkeklik-dişilik kavramı yoktur. Kelimeler cinsiyetine göre ayrılmaz.
  • Türkçede birçok dil gibi teklik, çokluk özelliklere sahiptir. Arapçadaki tesniye(ikilik) kavramı Türkçede yoktur.
  • Türkçede dudak (labial), diş-dudak (labiodental), diş eti (alveolar), ön damak (palatal), arka damak (velar) ünsüzleri vardır.
  • Çince, Japonca ve bazı Amerikan yerli dillerinde sadece açık hece bulunur, yani ünsüzle hece bitmez. Türkçe birçok dünya dili gibi hem açık, hem kapalı hecelere sahip bir dildir. 
  • Ünsüz birikmesi (cluster) Türkçede yoktur. Yani hece başında birden fazla ünsüz ve hece sonunda (bazı çiftler müstesna) birden fazla ünsüz yan yana bulunamaz. Örnek olarak, Hint-Avrupa dillerindeki kral, klasik, stres, sfenks; Arapçadaki ilm, vecd, fikr gibi kelimelere Türkçede rastlanmaz. 
  • Başta bulunamayan ünsüz sayısı epeyi fazladır: c, f, ğ, h, l, m, n, r, v, z. Türkiye Türkçesinde ve birçok Türk lehçesinde sonda bulunamayan ünsüzler de vardır: b, c, d, g. 

2 YORUMLAR

Cevap Ver