Tutku Yayıncılık 11. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Sayfa 33-35 Cevapları

Tutku Yayıncılık 11. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Sayfa 33-35 Cevapları

Tutku Yayınları 11. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Sayfa 33

2)İnsanlık tarihinde iletişim ihtiyacı çeşitli yöntemlerle ve her çağın sahip olduğu imkanlarla karşılanmıştır. Geçmiş ile günümüz arasında tek fark mektubun yerine ulaşmasındaki süredir. Eskiden atlarla, ulaklarla gönderilip haftalar hatta aylar sonra yerine ulaşan mektup günümüzde posta kurumları ve kargo şirketleri sayesinde en çok birkaç gün içinde dünyanın bir ucuna ulaşmaktadır.cemalaksoy.org

3)Edebiyat dünyasında tanınmış yazarların birbirlerine yazdıkları ve genellikle edebiyat sanat ve fikir konularından söz ettikleri mektup türüdür. Edebi mektuplar gazete ve dergilerde yayımlanabilir. Çünkü bu mektuplar yalnız mektuplaşan kişiler için değil okuyucular için de öğretici bir nitelik taşır.

Hazırlık

1)Mektup türü geçmişte en önemli iletişim araçlarından biriydi. Posta teşkilatının kurulması, ulaşımın kolaylaşması ve elektronik aletlerin hayatımıza girmesiyle mektupla iletişim kurmak çok daha kolay olmuştur.cemalaksoy.org

2)Resmi bir kurumdan herhangi bir talepte bulunmak ya da bir makama bir konuda başvurmak amacıyla dilekçe türünden yararlanırız. Dilekçenin en büyük özelliği, istek veya başvurumuzu kısa, öz bir ifadeyle aktarmamıza imkan vermesidir.

4)Geçmişte kullanılan telgraf, mektup gibi iletişim araçlarının  günümüzde işlevini yitirmesinin en büyük sebebi bilim ve teknikteki gelişmelerdir.

Tutku Yayınları 11. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Sayfa 35

1)Edebiyatçılar ve yazarlar arasında edebi ve sanatsal konuların ele alındığı mektup türüne “edebi mektup” denir.

2)Mektup her şeyden önce onu yazan kişinin eğitim ve kültür seviyesini gösterir. Kurallara uygun yazılmış bir mektup, onu yazan kişinin değerini arttırır.

3)Özel mektupların belli bir şekil özelliği vardır. Tarih sağ üst köşeye yazılır, imza sağ alt köşeye atılır. Mektubun hitap sözü sol üst köşeye atılır.

4)Özel mektup: Duygu ve düşünceleri paylaşmak, olaylar hakkında bilgi ve haber vermek

Edebi mektup: Sanat ve edebiyatla ilgili düşünceleri paylaşmak, bilgi vermek, tartışmak

İş mektubu- Resmi mektup: Başvuru yapmak, istek veya şikayet bildirmek, bilgi vermek, emir vermek, görevlendirmek, duyuru yapmak

 

Özel Mektup

Edebi mektup

İş-Resmi Mektup

Farklı Yönler

Samimi, içten bir dil kullanılır.

Günlük yaşamla ilgili konular dile getirilir.

Duygu ve düşünceler paylaşılır, olaylar hakkında bilgi verilir.

Edebi bir dil kullanılır.

Sanatla ve edebiyatla ilgili konulardan bahsedilir.

Resmi ve ciddi bir üslup kullanılır.

Kişisel ve öznel ifadelere yer verilmez.

İfadeler kısa ve açıktırç

Rica ve emir cümlelerine ağırlık verilir.

Benzer Yönler

Bütün mektupların amacı yazı aracılığıyla iletişim kurmaktır.

Mektupların belli bir şekil ve planı vardır.

 

5)Özel mektuptur. Anlatım özellikleri ve içeriği bakımından edebi mektuptur. Edebi bir üslup kullanılmıştır. İçten, seviyeli bir dil kullanılmıştır. Söyleşmeye bağlı anlatım türüne başvurulmuştur. Dil çeşitli işlevleriyle kullanılmıştır. Kelimelerin günlük yaşamdaki kullanımlarına yer verilmiş, duygu ve düşünceler sohbet havası içinde anlatılmıştır.

Mektup, karşılıklı konuşmaya çok benzer. Aradaki tek fark, mektuptaki iletişimin konuşmayla değil yazıyla gerçekleşmesidir.

2 YORUMLAR

Cevap Ver