Uygarlık Tarihiyle Edebiyat Tarihi Arasındaki İlişki

Uygarlık Tarihiyle Edebiyat Tarihi Arasındaki İlişki


9. sınıf Türk edebiyatı ders konularından olan uygarlık tarihi ve edebiyat tarihi konularına ait ders notumuz aşağıdadır. Ders notumuz sayesinde uygarlık ve edebiyat tarihi arasındaki ilişkiyi öğrenmiş olacaksınız. Cemal Aksoy 

Tarih, insanlığın geçmişini inceleyen, belgelerle kayda geçiren ve gelecek kuşaklara aktaran bilimdir. İnsanın var olduğu ilk günden bugüne yaşananlar, tarih bilimi sayesinde aktarılmıştır. İnsan uygarlığının geçtiği aşamalar, savaşlar, doğal afetler, zaferler, yenilgiler ve daha birçok olay ve durum uygarlık tarihinde tarih bilimi sayesinde yerini almıştır.cemalaksoy.org

ders notları, türk edebiyatı ders notları, dil ve anlatım ders notları, konu anlatımıUygarlık tarihi boyunca insanlar, yaşamlarını sürdürmek, maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmıştır. Temel ihtiyaç olarak görülmese de uygarlık tarihinde edebiyat, her zaman yerini korumuştur. İnsanlar acılarını, sevinçlerini, hayallerini, yaşadıklarını kısacası her şeyi tarih boyunca edebiyat aracılığıyla dile getirmeyi sevmiştir. Toplumu derinden etkileyen olayların anlatıldığı destanlar, ölenlerin ardından yazılan mersiyeler, insanlığa etkileri çok ağır olan savaşların anlatıldığı roman, şiir gibi ürünler bu duygu ve olayların anlatıldığı edebiyat ürünleridir.

Edebiyat tarihi, uygarlık tarihi boyunca ortaya konmuş sözlü ya da yazılı tüm ürünleri, sanatçıları, dönemleri, akımları …. İnceleyerek genellemeler ve değerlendirmelerde bulunur. Edebiyat tarihçisi bunu yaparken uygarlığın karşılaştığı olay ve durumları göz ardı etmez ve değerlendirmelerini öyle yapar.

Değerlendirmelerde anlatılanlar, uygarlık tarihinin edebiyat tarihinde yansımaları olarak uygarlık tarihi ve edebiyat tarihi arasındaki ilişkiyi açıklar.

Cevap Ver