Yahya Kemal Beyatlı’nın Sanat ve Edebiyat Anlayışı

Yahya Kemal Beyatlı’nın Sanat ve Edebiyat Anlayışı

 • Şiirlerden bireysel duygulardan ziyade milli değerlerin şekillendirdiği bir hayat anlayışını dile getirir.
 • Türk milletinin tarihten gelen güzellik anlayışının sanat eserlerinde yeterince ortaya konulmadığını savunur.
 • Şiirlerinde tarihin içinde yaşayan ve Türklerin kök salmış kültürünü ruhunda hisseden bir insan gibi konuşur.
 • Eski Türklerin ruhunun bugünün insanında da var olduğuna inanır.cemalaksoy.org
 • Eserlerinde milletin sözcüsü gibi konuşur, milletin maneviyatını, milli ve dini hassasiyetini dile getirir.
 • Şiirlerinde İstanbul’un çok önemli bir yeri vardır. İstanbul, onun için tarihimizden kalmış en kutsal mirastır ve her karış toprağında canlı bir tarih vardır.
 • Şiirde aruz veznini kullanmıştır. Yalnız “Ok” adlı şiirinde hece ölçüsünü tercih etmiştir.cemalaksoy.org
 • Dili ağır ve son derece özenlidir.
 • Şiirlerinin çoğunda insan ruhunun derinliklerinden gelen bir sesleniş hakimdir.
 • Şiirlerinde genellikle anlam kapalıdır. Söz sanatlarına, imge ve çağrışımlara önem verilir.
 • Neoklasisizm akımının etkisinde kalmıştır. Neoklasisizm, 20.yüzyıl başlarında simgeciliğe bir tepki olarak doğan klasik beğeniyi, klasik söyleyişi canlandırmayı amaçlayan sanat ve edebiyat akımıdır.
 • Şiir ile düzyazının tamamen birbirinden farklı olduğunu düşünmüştür. Bu yüzden nazmı nesirden uzaklaştırmıştır.
 • Şiirlerinde biçim mükemmelliği vardır. Şiirlerinde dil ve üsluba önem vermiştir. En uygun sözcüğü bulana kadar şiiri bitmiş kabul etmez. Sözcüklerin yerli yerinde kullanılmasına özen göstermiştir.
 • Şiirlerinde parnasizm akımının etkileri vardır. Bu akımın edebiyatımızdaki en önemli temsilcisidir.
 • Eski şiiri tekrar yaşatmış bir şairdir. Divan şiirini çağdaş bir yorumla veren şiirleri vardır. Şarkı, rubai, murabba ve gazel gibi nazım biçimlerinin yanında Batılı nazım biçimlerini de kullanmıştır.
 • Belli bir süre Nev-Yunanilik akımının etkisinde kalmıştır.cemalaksoy.org

2 YORUMLAR

Cevap Ver