Yakup Kadri Karaosmanoğlu Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Yakup Kadri Karaosmanoğlu Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

  • Fecr-i Ati topluluğu içinde ilk denemelerini veren Yakup Kadri, önceleri bu topluluğun ferdiyetçi sanat anlayışına bağlı kalmış, daha sonra toplum hayatımızdaki sorunları, değişmeleri ve acı gerçekleri bütün ayrıntılarıyla ortaya koymuştur.
  • Duygu ve düşüncelerinin coşkunluk kazandığı bölümlerde süslü ve sanatlı bir anlatıma başvurmuştur.cemalaksoy.org
  • Sade ve duygulu bir dille yazdığı romanları teknik açıdan da güçlüdür. Realist bir romancıdır.cemalaksoy.org
  • Tanzimat’tan Cumhuriyet dönemine kadarki zamanda meydana gelen siyasi ve toplumsal değişmeleri birbirini tamamlayan bir roman zinciri içinde işlemiştir.
  • Yakup Kadri, önceleri Fecr-i Ati grubu içindeydi.
  • Bir Sürgün’de, Sultan Abdülhamit’e karşı Paris’e kaçan Jön Türklerin hikayesi; Kiralık Konak’ta Tanzimat’tan 1.Dünya Savaşı’na kadar yetişen üç kuşağın çatışmaları, tezatları; Hüküm Gecesi’nde, Meşrutiyet döneminin parti mücadeleleri; Sodom ve Gomore’de, işgal altındaki İstanbul’un ahlak bozuklukları; Yaban’da, Kurtuluş Savaşı yıllarında bir Anadolu köyü; Ankara’da yeni hükümet merkezinin üç dönemi; Nur Baba’da bozulmuş tekkelerin toplumda sebep olduğu yıkımlar; Panorama’da inkılaplarla birlikte gelişen politika, toplum ve kültür hayatımız anlatılmaktadır.cemalaksoy.org

Eserleri

Romanları: Kiralık Konak, Nur Baba, Hüküm Gecesi, Sodom ve Gomore, Yaban, Ankara, Bir Sürgün, Panorama, Hep O Şarkı

Hikayeleri: Bir Serencam, Rahmet, Milli Savaş Hikayeleri

Mensureleri: Okun Ucundan, Erenlerin Bağından

Anıları: Zoraki Diplomat, Anamın Kitabı

8 YORUMLAR

Cevap Ver