Yazım (İmla) Kuralları Test-1

Yazım (İmla) Kuralları Test-1

Yazım kuralları ile ilgili hazırladığımız 20 soruluk konu testimiz aşağıdadır. YGS, KPSS, LYS ve TEOG gibi birçok önemli sınavın banko konusudur Yazım kuralları. Hazırladığımız yazım kuralları test sorularının cevap anahtarı sitemizde mevcuttur. İsterseniz bu testi PDF olarak bilgisayarınıza veya cep telefonunuza indirebilirsiniz.

 

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

A) Birçok kitapda bu konuyla ilgili bilgi bulabilirsin.

B) Bilmiyorum ki bu işte başarılı olabilecek miyiz?

C) Konuyu bilmiyenler de fikir ileri sürüyor.

D) Mağazasını bir arkadaşına devir etti.

E) Otobüsümüz akşam 19.25'de kalkacak.

 

2. Sert sessizle biten bir sözcüğe süreksiz – yumuşak sessiz-le başlayan bir ek getirildiğinde bu ekin ilk ünsüzü sertleşir.

Bu açıklamaya, göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde, altı çizili sözcüğün yazımı yanlış değildir?

A) Soruları kolayca cevapladığını söyledi.

B) Yerinden yavaşca doğrulup konuşmaya başladı.

C) Düşüncelerini açıkca dile getirdi.

D) Eskiden buralara sıkca uğrardı.

E) Yüksekce bir yerden arkadaşına seslendi.

 

3. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcükte bir yazım yanlışı vardır?

A) İşlerin büyük kısımını yarına bıraktılar.

B) Kitabın basımının tamamlandığı bildirildi.

C) Eseri yayın dünyasında çok konuşuldu.

D) Bazı sözler akıldan kolay kolay çıkmıyor.

E) Çok tutumludur, boşa para harcamaz.

 

4. İstasyona(I) yaklaşmakda(II) olan bir trenin(III) düdüğüyle

yolculardan bir kaçı(IV) ayağa fırlayıverdi.(V)

Bu cümlede altı çizili bölümlerin hangilerinde yazım yanlışı yapılmıştır?

A)I. ve II.      B)I. ve V.      C) II. Ve III.  D)II.ve IV.     E)IV. ve V

 

I.   Bir deniz biliyorum ucu yok, ortası yok

II.  Bin bir feryat fışkırır sahilinden taşından

III. Bir günü yadediyor suyunun her zerresi

IV. Rüzgarı bin bir ahtır, dalgası gözyaşından

V.  Bu denizin suları hayat kadar derindir

5) Yukarıda numaralanmış dizelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

 A) I.  B) II.  C) III. D) IV. E) V.

 

6) Özel adlardan sonra gelen "-mı, -mi" soru eki, kesme işareti ile ayrılmaz.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uyulmamasından kaynaklanan bir yazım yanlışlık yapılmıştır?

A) Ben Emre'mi burada yalnız bırakamam.

B) Emin'mi benim yerime takıma girecek, asla inanmam.

C) Bu gelen Selma mıydı, diye sordu.

D) Törene Bahar mı Ayşe mi katılacak?

E) Sevgi'mi de parka götürecek miyiz?

 

I.   Geçen yıl büyük bir ilçeye taşınmışlardı.

II.  Başhemşire Zehra Hanım, hastalarla yakından ilgilenir.

III. Bu Millet zengin bir kültüre sahiptir.

IV. Şimdi Doğu Karadeniz'de bir köyde yaşıyor.

V.  Bu yıl mutlaka Üniversiteye gireceğim, diyordu.

7) Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yazım yanlışı vardır?

A) I. ve II.     B) I. ve III.    C) II. ve III.

D) III. ve V.   E) IV. ve V.

 

8) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesi kuralına uymamaktan kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır?

A) Bir süre dinlendikten sonra çalışmaya başladı.

B) Kitapçı vitrinlerinden gözünü alamıyordu.

C) Irmağın kıyısında balıkçılarla sohbet etti.

D) Ağacın altında dinlenen arkadaşlarının yanına gitti.

E) Sanatçı, arkadaşlarıyla uzun süredir mektuplaşıyordu.

 

“Bağlaç olan "ki" ayrı, ek olan "—ki" bitişik yazılır.”

9) Buna göre aşağıdakilerin hangisinde "ki" nin yazımı yanlıştır?

A) Aralarındaki sorunları kolayca çözdüler.

B) Benimki kaybolmuş, senin kalemini alabilir miyim?

C) Öyle bir uğultu var ki kimse kimseyi duymuyor.

D) Demek ki söylenenler doğru değil, başka planlar yapın.

E) Hiçbir şey istemem, yeterki kitaplarıma dokunmayın.

 

10) Aşağıdakilerin hangisinde ayrı yazılması gereken "de" bitişik yazılmıştır?

A) Yakup Kadri'nin Yaban romanıda ilgi çekici bir eserdir.

B) Ahmet Haşim nesir türünde eserler yazmıştır.

C) Vatan yahut Silistre sahnede oynanan ilk yerli tiyatro-dur.

D) Çalıkuşu'nda yazar genç bir öğretmeni anlatır.

E) Mustafa Kutlu'nun bazı öykülerinde kendimi buldum.

 

“Sayılara gelen ekler, sözcüğün son harfine göre yazılır.”

11) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde rakamdan sonra gelen ekin yazımı yanlıştır?

A) Şirketimiz, 1997'de faaliyetlerine başladı.

B) Kitabının henüz 3/4'ünü tamamlayabilmiş.

C) Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun 700'ncü yılı kutlandı.

D) Kardeşim 1984'te liseyi bitirdi.

E) Kardeşim dün 12'ye kadar ders çalıştı.

 

“İsimlerle birlikte kullanılan unvan sıfatlarının ilk harfi büyük yazılır.”

12) Bu açıklamaya göre, aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlış vardır?

A) Mustafa Efendi, köyün üç yıldır muhtarıydı.

B) Ayşe Hanım, çamaşırlarını özenle yıkardı.

C) Bu işi ancak başhekim Naci Bey çözebilir.

D) Mahallenin külyutmaz bekçisi Uzun Kamil oradaydı.

E) Ameliyathaneden en son Doktor Asaf çıkmıştı.

 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltmalarla ilgili bir yazım yanlışı yapılmıştır?

A) Birçok öğrencimiz İTÜ’yü tercih etti.

B) Gelen heyet dün TBMM'yi ziyaret etti.

C) Yarışma için TÜBİTAK'a başvurular devam ediyor.

D) Fatura yüksek gelince, İGDAŞ'a bir dilekçe yazdı.

E) THY'ndan herkes daha nitelikli hizmet bekliyor.

 

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Hiç birşey söylemeden odayı terk etti.

B) Öğleden sonra birdenbire yağmur başladı.

C) Pek çok öğrenci bugün okula gelmedi.

D) Her şey planladığımız gibi gitti.

E) Gerçekler er geç ortaya çıkacaktır.

 

15) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Çocuklardan birkaçı, yıl sonu gösterilerinde görev almak istemedi.

B) Üniversiteden mezun olduktan sonra bir araya gelen gençlerin çıkardığı bir dergi bu.

C) Herkesce kabul edilen bir görüşe göre çocukken öğrenilenler daha kalıcı olur.

D) Bu küçük kasabada genç kızlar kına gecelerinde binden giyerlermiş.

E) Hiçbir zaman bir dediğimi iki etmemiş, bana hep yardımcı olmuştur.

 

“Sayılara gelen ekler sözcüğün son harfine göre yazılır ve ses bilgisi kurallarına dikkat edilir.”

16) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uymamaktan kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır?

A) Bu yıl, şairimizin 49'uncu sanat yılını kutladık.

B) 150'den geriye doğru beşer beşer saydı.

C) Evin borcunun 1/3'ünü ödedik.

D) Otobüsümüz 15.45'de hareket edecekmiş.

E) Dedem 16'sından beri bu şehirde yaşıyormuş.

 

17) Aşağıdakilerin hangisindeki altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır?

A) Sorunun kendisinden kaynaklandığını bir türlü anlamıyor.

B) Büyük küçük demiyor, herkese bir görev veriyordu.

C) Kendine düşen işleri zamanında yapamıyacağını söylüyor.

D) Alerjisi olduğu için çiçekleri koklamıyor.

E) Annesinin yarından sonra geleceğini henüz bilmiyor.

 

18) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A)      İşleri oldu bittiye getirerek beni üzüyorsun.

B)      Küçükken oyunbozanlık yapan hep sen olurdun.

C)      Buraya pek çok kez geldi gitti, ama yine de yolu öğrenemedi.

D)      Ülkemizdeki okuryazar sayısını tespit etmek pek kolay değil.

E)       Kaza geçiren yaralı hastaneye kaldırıldı.

 

19) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tarihlerin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Bizim bölümün mezunları her yıl 4 Temmuz günü okulda buluşuyor.

B) Belgeleri Ağustos'un 3. haftasına kadar teslim etmesi gerekiyor.

C) Aklınızda bulunsun, 19 Mayıs Cuma günü okullar tatil.

D) Küçük kardeşi, 2 Şubat 1993'te Ankara'da doğmuş.

E) Ayın 18'i pazar gününe denk geliyorsa toplantıyı pazartesiye erteleyelim.

 

I.   Küçük çocuk, caminin merdivenlerinde ki güvercinlere neşeyle bakıyordu.

II.  Merdivenleri çıka bileceğini düşünerek incecik, titrek bacaklarını zorluyordu.

III. Güvercinler büyük bir gürültüyle sağa sola uçuşmaya başladı.

IV. Çocuk, güvercinlerden birini sımsıkı bağrına bastı.

V.  Sonra yemleri güvercinlerin üzerine doğru serpmeye başladı.

20) Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerinde bir yazım yanlışı vardır?

A) I. ve II.     B) I. ve III.    C) II. ve IV.

D) III. ve V.   E) IV. ve V.

Bu Testi PDF Olarak İndir

1 YORUM

Cevap Ver