Yazım (İmla) Kuralları Test-2

Yazım (İmla) Kuralları Test-2

Yazım kuralları ile ilgili hazırladığımız ikinci konu testimiz aşağıda verilmiştir. Yazım yanlışları ile ilgili test sorularını ve cevaplarını paylaşmaya devam edeceğiz. Test sorularının cevaplarına ana sayfamızda bulunan TEST CEVAPLARI kategorisinden ulaşabilirsiniz.

 

“Bir özel ada bağlı takma adlar, unvanlar ve saygı sözcükleri büyük harfle başlar.”

1) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uymamaktan kaynaklanan bir yazım yanlısı vardır?

A) Bu akşam Mimar Ahmet Ünver de aramızda bulunuyor.

B) Böyle bir şaheseri herkesin okuması gerekiyor.

C) Vali, göreve başladığı gün, önce Valilik personeli ile tanıştı.

D) Yarın, yönetici Hüseyin Bey önemli bir toplantı yapacak.

E) Geçen hafta cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı.

 

2) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik fiillerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Bu köyün halkı yıllar önce şehre göç etmiş.

B) Yarın akşam hep birlikte sinemaya gidebiliriz.

C) Öğrenciler, seminerde anlatılanlar' defterlerine dikkatle kaydettiler.

D) Görevliler tüm misafirlerimize yardımcı olacak.

E) Ortaokuldayken edebiyatımızın birçok yazarın' keşif etmiştim.

 

"Alt" sözcüğü yer bildirirse veya gerçek anlamındaysa ayrı, değilse bitişik yazılır.

3) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uymamaktan kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır?

A) Hastanın, yapılan operasyonla göz altı torbaları alındı.

B) Bu kadar işin arasında bir de ayakaltında dolaşan çocuklarla uğraşıyoruz.

C) Gözü masanın altında duran renk renk balonlarda kalmıştı.

D) Birçok davranışımıza bilinç altımız yön verir.

E) Coğrafya dersinde yer altı kaynaklarımızı da öğreneceksiniz.

 

4) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Gramafonda çalan müzik tüm dinleyicileri etkilemişti.

B) Bu parça ünlü bir müzisyenimizin aranjmanı.

C) Konsere bazı ünlü firmalar sponsorluk yapıyor.

D) Sanatçının konser tarihlerini menajeri belirliyor.

E) Stüdyo kiraları da enflasyona bağlı olarak artıyor.

 

5) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?

A) Derneğin gösteri yapacağı salon beşyüz kişilikti.

B) Gösteri vakiti geldiğinde salon dolmamıştı.

C) Danscıların kostümleri oldukça ilginçti.

D) Aileler de heyecanla çocuklarını izliyordu.

E) Bir sonra ki gösteri 15 Haziran 2005'te yapılacaktı.

 

6) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlısı yoktur?

A) Şemsiye mi otobüste unutmuşum, senin ki yanında mı?

B) Şemsiyemi otobüs de unutmuşum, senin ki yanında mı?

C) Şemsiyemi otobüs de unutmuşum, seninki yanında mı?

D) Şemsiyemi otobüste unutmuşum, seninki yanındamı?

E) Şemsiyemi otobüste unutmuşum, seninki yanında mı?

 

7) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Türkçe'yi iyi konuşuyor olmak aradığımız temel özellik.

B) Üniversiteden sonra iki yıl da İngiltere'de okudu.

C) Kayserilileri ticaretteki başarılarıyla tanıyoruz.

D) Asansör 2'nci katta takılıp kalmış, merdivenlerden in-dik.

E) Yalova'da iki saat feribot beklediğimiz için geç kaldık.

 

8) Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözün yazımı yanlış değildir?

A) Girdiği şokdan kurtulması zaman aldı.

B) O kadar meşgul ki sizinle ilgilenemez.

C) Eline kesgin bir bıçak geçirmişti.

D) Bu acı haber sohbetimizi yarıda bırakdı.

E) Esnafdaki bu durgunluğun nedeni pahalılıktı.

 

I.   Mehmet Doktor olmayı küçük yaşlarda aklına koymuştu.

Il.  Haliç'in üzerine sim siyah bir sis çökmüştü.

III. Onun için yolun uzunluğu veya kısalığı farketmiyordu.

IV. İşlerin niçin ters gittiğine akıl erdire miyorum.

V.  Bu kitabın üçüncü kez basıldığını biliyor muydun?

9) Numaralanmış cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?

A) I.   B) II.  C) III. D) IV. E) V.

 

“Onunla Kadıköy'deki vapur iskelesinde 13.15'de buluşacaktık, ama ben geç kalınca bir sonraki vapura binmek zorunda kaldık”

10) Bu cümledeki yazım yanlısı aşağıdakilerin hangisiyle giderilebilir?

A) "Kadıköy'deki" sözcüğü "Kadıköydeki" şeklinde yazılarak

B) "vapur iskelesi" sözleri bitişik yazılarak

C) "buluşacaktık" yerine "buluşacakdık" yazılarak

D) "13.15'de" ifadesi "13.15'te" şeklinde düzeltilerek

E) "sonraki" sözcüğündeki "ki" ayrı yazılarak

 

11) Aşağıdakilerin hangisinde büyük harflerin yazımı ile bir yanlışlık vardır?

A) Müdire Ayşe Hanım, öğrencilerinden ayrılmak istemiyor.

B) Lisedeyken Türkçe Dersi en sevdiğim dersti.

C) Dr. Sadık Ahmet Caddesi törenle hizmete açıldı.

D) Kamu kuruluşları, araç gereçlerini Devlet Malzeme Ofisi'nden alır.

E) Bu tasarılar Avrupa Birliği'ne uyum sürecini

 

Terk edeceğim(I) bu yeri son kez selamlıyor, benim olan herşeyden(III) uzaklaşmaktan(IV) hiç korkmuyordu.(V)”

12) Bu cümlede numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır?

A) I.            B) II.           C) III.          D) IV.          E) V.

 

13) Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki birleşik fiilin yazımı yanlıştır?

A) Sonunda hatalarını fark etmiş.

B) Çocuk, sınavı kazanmaya azmetmiş.

C) Göçerler kısa süre önce burayı terk etmiş.

D) Söylenenler hafızasında yer etmiş.

E) İsteklerini, Müdür Bey'e arzetmiş.

 

I.  Bu ürünlerin herbiri farklı yöntemlerle üretilmiş.

II. Birkaç yıl geçtikten sonra tekrar görüştük.

III. İşlemleri Nisan ayında başlatmıştık.

IV. Bu adamın İzmirli olduğunu söylediler.

V.  Gitgide babana benziyorsun, demişti bana

14) Numaralanmış cümlelerin hangilerinde yazım yanlışı vardır?

A) I. ve II.              B) I. ve III.             C) II. ve IV.

D) III. ve IV.           E) IV. ve V.

 

15) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Yaşlı kadın, durumun ayırımına varamadı.

B) Duvarda lise yıllarından kalma bir resmi asılıydı.

C) Şehrin bir kısmına bu gece su verilemeyecek.

D) Olay henüz resmi makamlarca doğrulanmadı.

E) Bunca söze rağmen ağzını bile açmadı.

 

16) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) Beklemediği sorularla karşılaşınca çok şaşırmış.

B) Güzelim elbiseyi beğenmeyip gardıroba kaldırmış.

C) Öyle yorgundu ki koltuğunda uyuya kaldı.

D) Onunla çok eskilere dayanan bir hukukumuz vardır.

E) Gazetedeki yazı da bu konuyla mı ilgiliydi?

 

17) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlış, vardır?

A) Toplantıya zamanında gelemiyeceğini bildirmek için telefon etti.

B) Şehrin girişindeki tarihi surlardan bir bölümü hasar görmüştü.

C) Bir işe başlamak kadar onu iyi şekilde bitirmek de önemlidir.

D) Gezdiğim yerlerde Doğu Anadolu'nun sıcak insanları ile tanıştım.

E) Yazarlık, her şeyden önce, başlı başına bir iş olarak görülmelidir.

 

18) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Olgun insanlar, ellerindeki az şeylerle de mutlu olabilir.

B) Yazarın, şehir yaşantısıyla ilgili bu romanında orta halli insanları ele aldığını görüyoruz.

C) Tarlaya bu yılda geçmiş yıllarda kullandıkları tohumu ekmeye karar verdiler.

D) Çalışmak için uygun bir ortam bulamayınca kütüphaneye giderdi.

E) Gürültü ve hava kirliliği insan sağlığını olumsuz yönde etkiliyor.

 

19) Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir yazım yanlısı yapılmıştır?

A) Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar Yeryüzünde sizin kadar yalnızım

B) Bakakalırım giden geminin ardından Atamam kendimi denize, dünya güzel

C) Hava keskin bir kömür kokusuyla dolar Kapanırdı daha gün doğmadan kapılar

D) Dalgalar hergün bir başka kıyıya atar beni Duyarım yosunların benim için ağladıklarını

E) Ben sana mecburum bilemezsin Adını mıh gibi aklımda tutuyorum

Bu Testi PDF Olarak İndir

 

2 YORUMLAR

Cevap Ver