Yedi Meşaleciler, Genel Özellikleri, Sanatçıları

Yedi Meşaleciler, Genel Özellikleri, Sanatçıları

İlkelerini, samimilik, içtenlik, canlılık ve devamlı yenilik şeklinde açıklayan topluluk, yeni bir edebiyat, farklı bir şiir oluşturmak amacıyla bir araya gelmiştir.(cemalaksoy.org) İlk ürünlerini 1928’de Yedi Meşale adlı kitapta toplarlar. Kitabın önsözünde çıkış amaçlarını ‘Yazılarımızı ortak yayımlamamızın sebebi, ülkemizde son edebi akımları gösterecek toplu bir yapıt meydana getirme isteğidir.’’ şeklinde açıklarlar.

Yedi Meşalecilerin Genel Özellikleri

Milli Edebiyatçıların gerçeklikten ve içtenlikten uzak, yurt sevgilerine karşı içtenliği savunmuşlardır.cemalaksoy.org

Batı edebiyatını, özellikle Fransız edebiyatını kendilerine örnek alıp izleyeceklerini söylemelerine rağmen Beş Hececilerin yolundan gitmişlerdir.

Yedi Meşalecilerin Temsilcileri

Cevap Ver