Yeni 11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Konuları 2017-2018

Türk Dili ve Edebiyatı Sitesi
Türk dili ve edebiyatı dersi kitap cevapları, ders notları, yazılı soruları ve test sorularını kapsar.

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Konuları 2017-2018

11.sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi, 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren okutulacak. Dil ve anlatım, Türk edebiyatı derslerinin birleştirilmesiyle ortaya çıkan 11.sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi yeni müfredat programına göre okutulacak. 11.sınıf Türk dili ve edebiyatı öğretim programı dikkate alınarak 11.sınıf Türk dili ve edebiyatı ünitelendirilmiş yıllık plan oluşturulacak. 

11.sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi konuları konusunda hazırladığımız bu tanıtım yazısında sizlere üniteleri ve bu ünitelerin konularını tanıtacağız. 11.sınıf Türk dili ve edebiyatı ders konuları için ilk önce öğretim programına bakmamız gerekir. Öğretim programında öğrencilere yönelik "okuma, yazma, sözlü iletişim " hedefleri belirlenmiştir. Bu hedeflere göre 11.sınıf Türk dili ve edebiyatı ders konuları 2017 belirlenmiştir. 11.sınıf Türk dili ve edebiyatı müfredatı dikkate alınarak aşağıdaki üniteler belirlenmiştir:

11.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Konuları

1.Ünite: Hikaye

6 haftada işlenecek bu ünitede Cumhuriyet Dönemi hikaye örnekleri incelenecektir. Bu hikayeler "bireyin iç dünyasını esas alan hikayeler, toplumcu gerçekçi hikayeler, milli ve dini duyarlılıkları yansıtan hikayeler" olmak üzere gruplandırılmıştır. Dilbilgisi konuları olarak ise yazım ve noktalama, anlatım bozukluğu konuları üzerinde durulacaktır.

2.Ünite: Şiir

6 hafta süre ayrılan bu ünitede Tanzimat Dönemi şiiri, Servetifünun Dönemi şiiri, Fecriati Topluluğu şiiri, Milli Edebiyat Dönemi şiiri, Cumhuriyet Dönemi şiiri üzerinde durulacaktır. 

3.Ünite: Makale

2 hafta süre ayrılan bu ünitede makale ve bilimsel metinlerin özellikleri ve incelikleri ele alınacaktır. Dilbilgisi konuları olarak ise yazım ve noktalama, anlatım bozukluğu dikkate alınacaktır. 

4.Ünite: Sohbet/Fıkra

2 haftalık sürede işlenecek bu ünitede Cumhuriyet Döneminde yazılmış bir sohbet, Cumhuriyet öncesinde yazılmış bir fıkra, Cumhuriyet Döneminde yazılmış bir fıkra ele alınacaktır. Yine bu örnek fıkra ve sohbet metinleri üzerinde yazım ve noktalama, anlatım bozukluğu uygulamaları yapılacaktır.

5.Ünite: Biyografi/Otobiyografi

Bu ünite için de 2 hafta ayrılmıştır. Cumhuriyet döneminde yazılmış bir biyografi, otobiyografi; divan edebiyatından bir tezkire ele alınacaktır. 

6.Ünite: Roman ( 2.Dönem)

Roman konusunu ele alan bu ünite 5 haftada işlenecektir. 1923-1960 arası bir roman, 1960 sonrasından iki roman üzerinde durulacaktır. 

7.Ünite: Tiyatro

4 haftada işlenecek bu ünitede tiyatro konusu üzerinde durulacaktır. Cumhuriyet Döneminden bir trajedi, komedi, dram örneği incelenecektir. Tiyatro türünün gelişimi, yönelimleri de ele alınacaktır. 

8.Ünite: Gezi Yazısı

2 hafta ayrılan bu ünitede Cumhuriyet Döneminden iki gezi yazısı, Divan edebiyatından bir gezi yazısı üzerinde durulacaktır.

9.Ünite: Eleştiri

3 hafta ayrılan bu ünitede Cumhuriyet Döneminden bir eleştiri, Tanzimat Döneminden bir eleştiri, Cumhuriyet döneminde yazılan bir edebi eleştiri işlenecektir. Bu örnek metinler üzerinde yazım ve noktalama, anlatım bozukluğu uygulamaları yapılacaktır.

10.Ünite: Söylev

2 haftada işlenecek bu ünitede Cumhuriyet Döneminden bir söylev, İslamın kabulünden önceki Türk edebiyatından bir söylev, İslamiyetin etkisiyle gelişen Türk edebiyatından bir söylev, 1923-1980 arası Türk edebiyatından bir söylev üzerinde durulacaktır. Bu metinler üzerinde yazım ve noktalama, anlatım bozukluğu uygulamaları yapılacaktır. 

Cevap Ver