Yeni 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Meb Kitabı Sayfa 115-118

Türk Dili ve Edebiyatı Sitesi
Türk dili ve edebiyatı dersi kitap cevapları, ders notları, yazılı soruları ve test sorularını kapsar.

Yeni 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Meb 115-118 Cevapları

9.sınıf Türk dili ve edebiyatı ders kitabı cevapları MEB yayınları sayfa 115 ile sayfa 116,117,118 cevaplarını sizler için hazırladık. 2016-2017 Türk dili ve edebiyatı 9.sınıf ders kitabı cevapları MEB için sitemizi takip edebilirsiniz. Yeni 9.sınıf Türk dili ve edebiyatı sayfa 118 cevapları aşağıdadır. 9.sınıf Türk dili ve edebiyatı 2.ünite cevapları ile beraber diğer sayfaların cevaplarını da bulabilirsiniz. 

9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı MEB Yayınları Sayfa 115 Cevapları

1) A (hikayenin yazıldığı zaman)

2) E ( durum hikayelerinde anlatıcı, yazarın kendisidir.)

3)

a)D, b) D, c)Y, ç)D, d)D, e)D

4)E

Meb Yayınları 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Sayfa 116 Cevapları

5) Bu parça, durum hikayesinden alınmıştır. Çünkü hikayede bir olay değil hayatın bir kesiti ele alınmış, bir durum ve kişi betimlenmiştir.

6) Ömer Seyfettin: Olay Hikayesi

Memduh Şevket Esandal: Durum Hikayesi

Sait Faik Abasıyanık: Durum Hikayesi

Sabahattin Ali: Olay Hikayesi

Orhan Kemal : Olay Hikayesi

Tarık Buğra : Durum Hikayesi

7) Basit Kelimeler: kalacaktım, arasında

Türemiş Kelimeler: senelik, örülü, kıvrımları, uzaklaştığımı, kaplamıştı, dalgalı

Birleşik Kelimeler: Kazdağı

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları Sayfa 117 MEB

8) Hikaye yazma sürecinin aşamaları:

Kişileri ve metindeki işlevlerini belirleme

Olay örgüsü ve çatışmaları belirleme

Plan doğrultusunda metin yazma

Yazım ve noktalama hatalarını düzeltme

Yazılan metni paylaşma

9) B

19) yaşlarına : yaş(isim kökü), -lar:(çoğul eki), -ı(iyelik eki), -n(kaynaştırma), -a(yönelme hal eki)

seslendi: ses(isim kökü), len-(isimden fiil yapan ek), di( görülen geçmiş zaman eki)

ağarmadan > ak : isim kök , -ar : isimden fiil yapım eki , -madan : zarf fiil eki 

 çıkmaya > çık- : fiil kök  , -ma : isim-fiil eki ,  -y : kaynaştırma eki ,  -a : yönelme hal eki

dalgın > dal- : fiil kök  , -gın : fiilden isim yapım eki

başladı > baş: isim kök , -la : isimden fiil yapım eki , -dı : görülen geçmiş zaman eki 

süre> sür- : fiil kök  , -e : fiilden isim yapım eki

 düzeliyor > düz : isim kök , -el : isimden fiil yapım eki , (i)yor : şimdiki zaman eki

toplantı > top : isim kök , -lan : isimden fiil yapım eki , -tı : fiilden isim yapım eki

karşılaştık > karşı : isim kök , -laş : isimden fiil yapım eki ;  -tı : görülen geçmiş zaman eki , -k : 1.çoğul şahıs eki

11) Noktalama İşaretlerinin İşlevi ve Önemi İçin TIKLA.

Meb Yayınları 9.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Sayfa 118 Cevapları

12) 

İlk metin: Öyküleyici anlatım

II.metin: Öyküleyici ve betimleyici anlatım

III. Metin: Öyküleyici anlatım

13) (,), (:)

(!)

(.)

(!)

(.)

(!),(.), (!)

(?)

(.)

(,), (!), (.), (.), (.), (.)

Cevap Ver