Yıldırım Yayınları 11. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Sayfa 116-118-119-120-122-123-124-125

Yıldırım Yayınları 11. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Sayfa 116-118-119-120-122-123-124-125

Makale

Yıldırım Yayınları 11. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Sayfa 116

Hazırlık

2)Sözlü ve yazılı ifadede düşüncenin inandırıcılık özelliği taşıması, aktarılan bilginin güvenilir ve öğretici olmasına yardımcı olur.

Yıldırım Yayınları 11. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Sayfa 118

İnceleme-Uygulama

1)Okuduğumuz metinde düşünceler kesin ve nesnel bir ifadeyle dile getirilmiştir.

Anlatımda kesinlik ve nesnellik vardır.

Bir düşünce kanıtlanmaya çalışılmıştır.

Yazar, ele aldığı konu hakkında geniş bir araştırma yapmış, bilgi ve belgelere ulaşmıştır.

Konu hakkında ileri sürülmüş diğer tezler çürütülmeye çalışılmıştır.

Anlatımda ciddi bir üslup tercih edilmiştir.

Göreceliğe ve öznelliğe yer verilmemiştir.

Amaç, bilgi vermek aydınlatmaktır.

2)Hedef kitlesi, makalenin ele aldığı konuyla ilgilenen okuyuculardır.

4)Ana düşünce: Piri Reis’e ait haritalarda günümüz dünyasının birçok coğrafi şekilleri  gerçeğine uygun şekilde gösterilmiştir.

6)Okuduğumuz makale, Piri Reis haritalarının mevcut olmadığı iddialarının boş olduğu söylenerek başlamıştır.

1.Etkinlik

Makalelerin ortak özellikleri:

Temel öğesi düşüncedir. Makale yazarı seçtiği konuyla ilgili düşüncelerini sağlam kanıtlarla destekleyerek okuyucuya kabul ettirmeye çalışır.

Makalenin toplumu aydınlatmak, yönlendirmek ve kamuoyu oluşturmak bakımından önemli bir rolü vardır.

Gazete ile doğmuş ve gelişmiş bir yazın türüdür. Gazetelerin ilk sayfasında yer alan makalelere başmakale, bu yazının yazarına ise başyazar denir.

Okuyucuya konunun önemini kavratabilmek için örnekleme, karşılaştırma, tanık gösterme gibi düşünceyi geliştirme yollarından yararlanılır.

Gazetelerde yayımlanan makalenin hedef kitlesi, halktır. Bilimsel makale  ise ele alınan konuyla ilgilenen uzmanlara ve okuyuculara yöneliktir.

Makale her konuda yazılabilir.

7)Makaleler bilgi verme, aydınlatma, bir düşünceyi veya kanıyı ispatlama amacıyla yazılan metin türleridir.

8)Makaleler toplumun hafızasıdır.

9)Göndergesel işlev

10)Anlatım bozukluğu yoktur.

11)Makale yazarında bulunması gereken özellikler:

Ele aldığı konu üzerinde uzman olmalı, iyi bir araştırma yapmış olmalıdır.

Makale yazarı bilgi ve deneyimlerini dilin imkanlarını iyi kullanarak, açık, anlaşılır bir şekilde anlatmalıdır.

Düşünce planına uygun biçimde yazmalıdır.

Düşüncelerini savunurken mantıklı ve sağlam kanıtlar sunmalıdır.

Kesinlikle tarafsız olmalıdır.

12)Gazetelerde yayımlanan makaleleri haberlerden ve diğer yazılardan ayıran en önemli özellik, bir konunun yetkin bir yazar tarafından değerlendirilmesi, nedenleri ve sonuçlarıyla ortaya konması, açıklık kazanması ve okuyucunun aydınlatılması amacıyla yazılmasıdır.

Yıldırım Yayınları 11. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Sayfa 119

2.Etkinlik

Farklılıklar

Makale

Makalede toplumun hafızasını meşgul eden her türlü bilimsel, sosyal, sanatsal ve kültürel konu işlenebilir. Güncel konular ele alınabilir.

Makalede okuyucuyu bilgilendirme, düşünceleri ispatlama ve ortaya konulan tezi kanıtlayıp kabul ettirme amacı vardır.

Ele alınan konu çeşitli yönleriyle gerekirse derinlemesine işlenir.

Makalede ciddi, ağırbaşlı ve resmi bir üslup kullanılır.

Makalede kesin bir sonuca varılır.

Fıkra

Toplumun gündemindeki güncel konulara ağırlık verilir.

Güncel konular yüzeysel olarak ele alınır ve değerlendirilir.

Fıkrada sonucun okuyucu tarafından çıkarılması beklenir.

Fıkra yazarları genellikle bağlı oldukları gazetenin kadrolu elemanıdır.

Fıkrada konuyla ilgili düşünceler sohbet havası içinde verilir.

Fıkralarda günlük konuşma diline yakın, akıcı, etkileyici, açık ve yakın bir dil kullanılır.

Fıkra yazarı konuyu ortaya koyar, konuyla ilgili düşüncelerini aktarır ancak makaledeki gibi ispat etme, kanıtlama ve okuyucunun kanaatlerini değiştirme yoluna gitmez.

Deneme

Makalede düşünceler nesnel, bilimsel ve tarafsız bir şekilde ele alınırken deneme türünde daha çok kişisel düşünceler ve nesnellik ön plandadır.

Deneme yazarı düşüncesini kanıtlama ve benimsetme çabasında değildir.

Denemede düşünceler kesin bir sonuca varılmadan dile getirilir, okuyucunu n zihninde soru işaretleri oluşturulur ve düşünmesi sağlanır. Makalede ise kesin bir sonuca ulaşılır.

Benzerlikler

Makale-Fıkra

Fıkra ve makale gazete çevresinde gelişen türlerdendir.cemalaksoy.org

Fıkrada ele alınan her konu makalenin de konusu olabilir.

Düşünceler belli bir plana göre (giriş-gelişme, sonuç) ortaya konur.

İkisi de düşünce yazısıdır.

İkisinde de açık, duru ve yalın bir dille yazılır.cemalaksoy.org

İkisinde de öğreticilik amaçlanır.

Dil göndergesel işleviyle kullanılır.

 

Makale-Deneme

İkisinde de konu sınırlaması yoktur.

Düşünceler belli bir plana göre ortaya konur.

Ele aldıkları konular uzun süre geçerliliğini sürdürür.

İkisi de düşünceye dayalı yazı türleridir.

Dl göndergesel işleviyle kullanılır.

İkisinde de açık, duru ve yalın bir dille yazılır.

İki türde de açıklayıcı anlatıma başvurulur.cemalaksoy.org

Yıldırım Yayınları 11. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Sayfa 123

12.Etkinlik

Makale türünün Türk edebiyatındaki gelişimi hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Yıldırım Yayınları 11. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları Sayfa 124-125

Değerlendirme Cevapları

1)DDYD

2)makale, kanıt gösterilerek, öğretici, başmakale, Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi, disiplin

3)D

4)A

5)D

6)D

7)C

8)C

11. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Yıldırım Yayınları Cevapları Sayfa 126-128-130-132-133 İçin Tıklayınız.

Cevap Ver