11. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Sayfa 26-38 Cevapları

Türk Dili ve Edebiyatı Sitesi
Türk dili ve edebiyatı dersi kitap cevapları, ders notları, yazılı soruları ve test sorularını kapsar.

Yıldırım 11. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı 26-38 Cevapları

Lise 3 dil ve anlatım ders kitabı cevaplarını sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Yıldırım yayınları 11. sınıf dil ve anlatım ders kitabı cevapları sayfa 26-38 cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz. Öğretici metin türlerinden olan mektup konusu etkinlik soruları, değerlendirme soruları cevapları aşağıdadır. Cemal Aksoy


Sayfa 26

Hazırlık

1)Mektup yazmak için o kadar çok nedenimiz var ki… Yeter ki elimize bir kalem, bir kağıt alıp masaya oturalım ve kime yazacağımıza karar verelim. Mektubun içeriğini ve anlatım özelliklerini belirleyen en önemli husus, mektup yazacağımız kişiyle aramızdaki ilişkinin boyutudur. Mektup yazacağımız kişi bir arkadaşımız ise duygu ve düşüncelerimizi, günlük yaşamda neler yaptığımızı anlatırız. Mektubun yazılış amacı belli bir konuda bilgi edinmek, merak edilen bir olay ya da gelişme hakkında haber almak da olabilir.cemalaksoy.org

3)Günümüzde mektup yazma alışkanlığının  giderek kaybolmasının en büyük nedeni, internet ve bilişim teknolojisinin sağladığı kolay erişim imkanlarıdır.

4)Mesaj, e-posta, sosyal medya siteleri iletişimi daha hızlı bir boyuta getirmekle birlikte mektup kadar kalıcı ve anlamlı değildir.

Sayfa 28

İnceleme- Uygulama

1)Okuduğumuz özel mektuplar “giriş, gelişme, sonuç” planına göre yazılmıştır.

Sayfa 29

Etkinlik

1)Mektupta kullanılacak anlatım, bunu okuyacak kişinin kültür düzeyine göre ayarlanır. Arkadaşa yazılacak bir mektupta kullanılacak dil, büyüğe yazılacak  mektuptaki dilden elbette farklı olmalıdır.

Bir mektubun taşıması gereken özellikler şunlardır:

Mektup yazılacak kağıt, şekil yönünden düzenli ve temiz olmalıdır.

Mektup, mürekkepli ya da tükenmez siyah renkli kalemle yazılmalıdır.

Mektubun sağ üst köşesine “tarih”, yanına da yazıldığı “yerin adı” yazılmalıdır.

Mektubu göndereceğimiz kişinin genel özelliklerine göre (yaşı, kültür düzeyi, yakınlık derecesi) “hitap cümlesi” bulunmalıdır.

Mektubun sağ alt köşesine “ad-soyad” yazılmalı ve mektuba “imza” atılmalıdır.

Mektubun sol alt köşesine “adres” yazılmalıdır.

Resmi ve İş mektuplarında dikkat edilecek hususlar şunlardır:

Mektup yazılacak kağıt şekil yönünden temiz ve düzenli olmalıdır.

Bu tür mektuplar mümkünse daktilo ya da bilgisayarla yazılmalıdır.

Resmi mektuplarda yazının çıktığı kurumun adı, kağıdın üstüne ortalanarak büyük harflerle yazılmalıdır.

Kağıdın sağ üst köşesine tarih yazılmalıdır.

Mektubun gideceği makamın adı ve yeri ise kağıdın orta üst yerine ortalanarak yazılmalıdır.

Yazı metnine başlamadan hangi tarih ve sayılı yazının cevabı olduğu yazılmalıdır.

Mektubun giriş paragrafında sorun ya da konu kısaca belirtilmelidir. Gelişme paragrafında konu ve sorun açılmalıdır.

Resim mektup veya dilekçe üst makama yazılmışsa “arz ederim”, alt ya da denk bir makama yazılmışsa “rica ederim” şeklinde bitirilir.

 

 

 

3.Etkinlik

İki mektubun yazılış amacı da hemen hemen aynıdır.

Mektuplarda dil göndergesel ve alıcıyı harekete geçirme işlevinde kullanılmıştır.

 

Özel mektuplarda konuşulan dil karşılıklı konuşmalara göre daha özenlidir. Çünkü mektuptaki konuşma, önceden tasarlanmış, kelimeler, ifadeler bir bir seçilmiştir.

Sayfa 31

6.Etkinlik

1)Okuduğumuz iş mektubunun yazılış amacı bir istekte bulunmaktır.

3)Emredici anlatım türü kullanılır. Dil ise alıcıyı harekete geçirme işleviyle kullanılır.

4)İş mektuplarında resmi ve ciddi bir ifade özelliği vardır.

5)Anlatım bozukluğu yoktur.

Sayfa 33

5.Metin

Dilekçe devlet kurumlarına yazılır ve genellikle ya bir istek bildirilir ya da bir sorundan dolayı şikayette bulunulur. Dilekçelerin kısa ve özlü olması gerekir.

2)Anlatım açık, kısa ve özlüdür.

3)Alıcıyı harekete geçirme işlevinde

 

 

 

 

 

 

 

Dilekçe

 

 

 

 

İş Mektubu

 

 

 

 

 

Hitap sözleri üst-orta bölüme yazılır.

Resmi kurumun adresi yazılmaz.

Genellikle bir resmi kuruma yazılır.

İstek ya da şikayet bildirilir.

Gönderici “arz ederim” ifadesiyle sözünü bitirir.

Resmi kuruma elden teslim edilir.

 

 

 

 

 

Hitap sözleri sol üst köşeye yazılır.

Kuruluşun adresi yazılır.

Genellikle bir ticari kuruluşa yazılır.

Sipariş verilir ya da tanıtım yapılır.

Gönderici, “rica ederim” ifadesiyle sözünü bitirir.

Posta, faks, elektronik posta yoluyla gönderilir.

 

Sayfa 37-38

Değerlendirme Cevapları

1)D,Y,D,D,D,D,D

2)mektup,giriş-gelişme-sonuç,sağ-alt,arz ve rica

3)E

4)E

5)E

6)Soru hatalı

7)D

8)Mektupların yazılış amaçları:

Haber verme, haber alma, bir olay, duygu varlıkla ilgili düşünceleri paylaşma, bir dilekte ya da istekte bulunma, bir kişiden ya da durumdan kaynaklanan sıkıntıları dile getirme

Yıldırım Yayınları 11. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Sayfa 39-45 İçin Tıkla.

11 YORUMLAR

Cevap Ver