Yıldırım 11. Sınıf Dil ve Anlatım Sayfa 46-58 Cevapları

Türk Dili ve Edebiyatı Sitesi
Türk dili ve edebiyatı dersi kitap cevapları, ders notları, yazılı soruları ve test sorularını kapsar.

Yıldırım 11. Sınıf Dil ve Anlatım Sayfa 46-58 Cevapları

Ortaöğretim 11.sınıf dil ve anlatım ders kitabı çözümlerini kaldığımız yerden paylaşmaya devam ediyoruz. Öğretici metinlerden olan hatıra konusunun ayrıntılı işlendiği bu bölümdeki etkinlik, anlama yorumlama, hazırlık ve değerlendirme sorularını sizler için cevaplandırdık.Sayfa 46, sayfa 50, sayfa 51, sayfa 53 ve sayfa 57 ve 58'deki soruları cevapladık. cemalaksoy.org

11.Sınıf Dil ve Anlatım Sayfa 46 Cevapları

Hazırlık

2)Bir sanatçının ilginç olayları kaleme alması hem hayata bakışı ve düşünceleri hem de yaşadığı dönemdeki sanatsal, kültürel, sosyal ve siyasi özellikler hakkında bilgi edinmemizi sağlar.

11.Sınıf Dil ve Anlatım Sayfa 50 Cevapları

1)Okuduğumuz metinler bilgi verici metinlerdir.(cemalaksoy.org) Anı türünde yazılmış eserler, yazarların geçmişte yaşadıkları bir olay ya da şahit oldukları bir durum ekseninde fakat daha geniş sınırları olan bir sosyal, siyasi ve kültürel ortam hakkında bilgiler verir.cemalaksoy.org

2)İncelediğimiz metinlerde yazar yaşadıklarını, gördüklerini ve izlenimlerini günü gününe değil aradan belli bir zaman geçtikten sonra kaleme almıştır.

3)Anıların en belirgin özelliklerinden biri “birinci tekil kişili anlatım”la dile getirilmelidir. Anlatıcı, öykü ve romanlarda olduğu gibi kurmaca bir kişi değil, yazarın bizzat kendisidir.

4)Geçmişte yaşanmış, şahit olunmuş olaylar anlatılır. Anlatılan olaylar, durumlar ve kişiler gerçektir. Gerçek bir zaman diliminden söz edilir. Dil göndergesel işleviyle kullanılmıştır. Anlatım ben merkezli ifadelerle sağlanmıştır.

5)Okuduğumuz metinlerde olay, kişi ve dönem hakkında bilgi, gözlem ve izlenimler gerçekçi bir şekilde aktarılmıştır. Anı yazarı, ele aldığı olayı ve kişileri bir olay zinciri halinde anlatır. Anılarda kurmacaya yer verilmez.

2.Etkinlik

Anı yazarları, anlattıklarını ispatlamak ve belgelerle ifade etmek zorundadır.

Anı metinlerinin dil ve anlatım özellikleri: olay ve düşünceler birinci tekil kişili anlatımla dile getirilir. Açıklayıcı, öyküleyici, betimleyici anlatımlara yer verilir. Anılarda gözlemin de önemli bir yeri vardır. Açık, sade bir dil kullanılır. Kelimeler genellikle gerçek anlamlarıyla kullanılır. Dil göndergesel işleviyle kullanılır.

3.Etkinlik

Olay, kişi ve dönem hakkında gerçekliğe bağlı kalınarak yaşananlar ve gözlenen durumlar bir olay zinciri halinde anlatılmıştır.

6)Anılar yazıldıkları dönemle ilgili belge niteliği taşır.

7)Yazarın kaleme aldığı anı metninde anlattığı olaylara ve kişilere yönelik kendi izlenimlerini de belirtmesi anının öğretici metin olmasına zarar vermez.

8)Atlı Tramvaylar ve Ziya Gökalp adlı metinlerde anlatım, yaşanmış bir olay etrafında gerçekleşmiştir.

11.Sınıf Dil ve Anlatım Sayfa 51 Cevapları

4.Etkinlik

Kullanılan Anlatım Türleri: Açıklayıcı, öyküleyici, betimleyici anlatım

9)Atlı Tramvaylar metninin yazarı dönemin önemli bir ulaşım aracı olan tramvayların teknik özelliklerini, çalışma sistemlerini bilmek, bu bilgilere ulaşmak için o dönemin kaynaklarından yararlanmak zorundadır. Ziya Gökalp metninin yazarı, Ziya Gökalp’i çeşitli kişilik özellikleriyle tanıtmak amacındadır.

10)Göndergesel işlev

5. Etkinlik

Atlı Tramvaylar

Ziya Gökalp

Ne kadar acı olacağı…

Ağır ve çabuk iki şey…

Çağ değiştirmek

Çiçek bozuğu

Yumuşak adam

Ufuklar açmak

 

6.Etkinlik

6.etkinlik çözümlerini tablo halinde hazırladık. Bu tablo ile konuyu daha iyi pekiştirebilirsiniz.

Atlı Tramvaylar

Ziya Gökalp

Gah dört atlı olurlar (zaman zarfı)

Bizimki dün sokağa çıkmıştı… ( zaman zarfı)

Henüz yolda, yolunda, yolunca… ( zaman zarfı)

O zamanlar basın dilinde… ( zaman zarfı)

Yokuş aşağı ( yer- yön zarfı)

Bir gün büyük komşumuz ( zaman zarfı)
bu Cuma seni… ( zaman zarfı)

Ara sıra ürkek gözlerle… ( zamam zarfı)

Biraz sonra … ( zaman zarfı)

İçeri girdikten … ( yer- yön zarfı)

 

8.Etkinlik

Anı Türünün Özelliklerine Ulaşmak İçin Tıklayınız.

11.Sınıf Dil ve Anlatım Sayfa 53 Cevapları

10.Etkinlik

Atlı Tramvaylar

Ziya Gökalp

Fikre: ünlü düşmesi

Oynamaları: ünlü düşmesi

Dışardakinden: ünlü düşmesi

Sıkıştır: ünsüz benzeşmesi

Bekledikçe: ünsüz benzeşmesi

Gitti: ünsüz benzeşmesi

Bahsedecek: ünlü düşmesi

Gördükçe: ünsüz benzeşmesi

Aklım: ünlü düşmesi

İbaretti: ünsüz benzeşmesi

Değiştiriyordu: ünsüz benzeşmesi

Devrinden: ünlü düşmesi

Devrine: ünlü düşmesi

Bıraktı: ünsüz benzeşmesi

Ömrümde: ünlü düşmesi

Yalnız: ünlü düşmesi

Kaybolmuş: ünlü düşmesi

İliştim: ünsüz benzeşmesi

 

12.Etkinlik

 

Günlük

Anı

Yazılış Amacı

Günlük yaşantıları not ederek kalıcı hale getirmek

Geçmişte yaşanmış bir olayı çeşitli yönleriyle okuyucuyla paylaşmak

Ne Zaman Yazıldığı

Günü gününe yazılır.

Belli bir zaman geçtikten sonra yazılır.

Kullanılan Anlatım Türleri

Açıklayıcı, öyküleyici ve betimleyici anlatım

Açıklayıcı, öyküleyici, betimleyici anlatım

Dilin İşlevi

Göndergesel işlev

Göndergesel işlev

Dil ve Anlatım Özellikleri

Açık, sade bir dil kullanılır. İmge ve mecazlardan kaçınılır. Kelimeler gerçek anlamlarıyla kullanılır.

Açık, sade bir dil kullanılır. İmge ve mecazlardan kaçınılır. Kelimeler gerçek anlamlarıyla kullanılır.

 

11.Sınıf Dil ve Anlatım Sayfa 57 Cevapları

Değerlendirme Sorularının Cevapları

1)DDYD

2) anı, uzun bir zaman geçtikten, yaşadığı sosyal ve siyasi ortam

3)Hatalı

11.Sınıf Dil ve Anlatım Sayfa 58 Cevapları

4)E

5)B

6) Tarihi belge niteliği taşır. Geçmişe tanıklık eder. Önemli şahsiyetleri geçmişten geleceğe taşır. Kişinin kendini tanımasını, geliştirmesini sağlar.

Yıldırım Yayınları 11. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Sayfa 59-71 Cevapları

4 YORUMLAR

  1. […] Yıldırım Yayınları 11. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Sayfa 46-58 Cevapları (Hatıra) Yıldırım Yayınları 11. Sınıf Dil ve Anlatım Ders Kitabı Sayfa 39-45 ( Günlük) Cevapları 2014 Lider Yayıncılık Türk Edebiyatı 11. Sınıf Ders Kitabı Sayfa 36-46 Cevapları 10. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 53-60 Cevapları Nova Yayıncılık Ekoyay Yayıncılık 9. Sınıf Türk Edebiyatı Ders Kitabı 2. Ünite Sayfa 47-74 Cevapları Ekoyay Yayınları 9. Sınıf Türk Ders Kitabı Sayfa 33-46 Cevapları […]

Cevap Ver