Yunus Emre’nin Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

Yunus Emre’nin Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

İlahi denince akla ilk gelen isim Yunus Emre’dir. Yunus Emre, 13. Yüzyılın ikinci yarısı ile 14. Yüzyılın başlarında yaşamıştır. Yaşamıyla ilgili ayrıntılı bilgi yoktur.cemalaksoy.org

Yunus Emre, medrese eğitimi görmüş, tasavvuf düşüncesini çok iyi yorumlamış, duygu ve düşüncelerini halkın anlayabileceği düzeye getirmiş bir büyük şairimizdir. Başta ilahi olmak üzere nefes, münacaat, nutuk, şathiye adı verilen şiirlerinde büyük bir ustalıkla Tanrı sevgisini işlemiştir. Ona göre insan, nefsine hakim olmakla tutkularından kurtularak Tanrı’ya ulaşabilir. Tanrı’dan uzakta olan insan “gurbet”tedir, yapayalnızdır. Aslonan Tanrı’ya ulaşmaktır.

Yunus Emre’nin Anadolu’nun pek çok yerini dolaştığı, Azerbaycan ve Şam’a gittiği, Konya’da Mevlana ile buluştuğu söylenmektedir. Farsçanın yaygın olarak kullanıldığı bu dönemde sade Türkçe ile şiirler söylemesi en içten duygularla Tanrı’ya seslenmesi onu ölümünden sonra da yaşatmıştır. Aruz ve heceyi birlikte kullanmıştır.

Eserleri: Divan, Risaletü’n Nushiye

Cevap Ver